POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - kwiecień 2022

28-04-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Stargard i województwo zachodniopomorskie.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Starogard

Stargard

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano aż 9 ze 100 obwodnic. Jedna z nich ma wyprowadzić ruch z miejscowości Stargard w ciągu DK20. W październiku 2020 GDDKiA podpisała umowę na opracowanie wariantów jej przebiegu, które zostały poddane konsultacjom społecznym.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Starogard, warianty przebiegu

Wszystkie pięć propozycji omijają Stargard od wschodu, przecinają rzekę Krąpiel i linię kolejową, różnią się jedynie odległością od zabudowań mieszkalnych. Ich długość wynosi od 4,3 do 4,8 km. Ostatecznie wskazano na ostatni wariant. Jego przebieg zatwierdzi wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którą złożono właśnie wniosek.

Realizacja - w formule projektuj i buduj - została zaplanowana na lata 2024-28.

Województwo zachodniopomorskie

Dla dwóch kolejnych obwodnic w tym województwie podpisano już umowę na wykonanie. Są to obejścia Gryfina (DK31) i Szczecinka (DK20). W obu przypadkach przygotowano wnioski o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

W przypadku Kołbaskowa (DK13) opracowywany jest projekt budowlany, zaś dla ciągu obejść miejscowości Człopa, Rusinów, Szwecja i Wałcz (DK22) trwa pozyskiwanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ostania inwestycja w województwie zachodniopomorskim dotyczy Złocieńca (DK20). Przygotowania są na etapie dokumentacji studialnej.

Bieżący stan realizacji programu budowy 100 obwodnic

Jak wylicza GDDKiA na dzień 13 kwietnia 2022 w realizacji (głównie etapie projektowania) jest 14 obwodnic o łącznej długości 109,7 km:

 • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie),

 • Lipska DK79 (woj. mazowieckie),

 • Pułtuska DK61 (woj. mazowieckie),

 • Suchowoli DK8 (woj. podlaskie),

 • Sztabina DK8 (woj. podlaskie)

 • Brzezia DK25 (woj. pomorskie) etap prac budowlanych,

 • Wąchocka DK42 (woj. świętokrzyskie),

 • Smolajn DK51 (woj. warmińsko-mazurskie) etap prac budowlanych,

 • Gostynia DK12 (woj. wielkopolskie),

 • Grzymiszewa DK72 (woj. wielkopolskie),

 • Strykowa DK32 (woj. wielkopolskie),

 • Żodynia DK32 (woj. wielkopolskie),

 • Gryfina DK31 (woj. zachodniopomorskie),

 • Szczecinka DK20 (woj. zachodniopomorskie).

Dla dwóch prowadzone jest aktualnie postępowanie przetargowe:

 • Chrzanowa i Trzebini DK79 (woj. małopolskie) - opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R),

 • Koźmina Wielkopolskiego DK15 (woj. wielkopolskie) - wykonawca w formule Projektuj i buduj.