POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - luty 2022

25-02-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Brzostek/Kołaczyce, Człopa, Pilzno i Rusinowo.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brzostek/Kołaczyce i Pilzno

Brzostek/Kołaczyce i Pilzno

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim zaplanowano osiem nowych inwestycji. W lutym 2022 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla obejścia Pilzna (DK 73). Złożono w nim pięć ofert, najkorzystniejsza pochodziła z Pracowni Inżynierskiej Klotoida (1.5 mln zł). Umowa zostanie podpisania po upływie terminu przeznaczonego na składanie odwołań przez pozostałych uczestników postępowania.

Harmonogram zakłada wywiązanie się z kontraktu w czasie 12 miesięcy. Prace te pozwolą doprecyzować przyjęte rozwiązania oraz ustalić ostateczny przebieg i warunki przetargu na ostatni etap w formule Projektuj i buduj. Według obecnych planów jednojezdniowa obwodnica Pilzna będzie miała 2,6 km długości. W jej ciągu powstanie między innymi most nad rzeką Dulcza i wiadukt.

Na podobny zakres prac zakończono niedawno postępowania przetargowe dla Brzostka/Kołaczyc (DK73). Trwa jeszcze weryfikacja złożonych dokumentów. Natomiast dla dwóch miejscowości - Jasło (DK73) i Sanok (DK84) - Koncepcja Programowa jest już w realizacji.

Cztery pozostałe w województwie podkarpackim - Kolbuszowej (DK9), Miejsca Piastowego (DK28), Nowej Dęby (DK9) i Przemyśla (DK28/77) - są na etapie opracowania dokumentacji STEŚ (Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Człopa i Rusinowo

Człopa i Rusinowo

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano aż dziewięć obwodnic. W lutym złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla obejścia miejscowości Człopa (DK22) i Rusinowo (DK22). Dokument ten określi wybrany wariant przebiegu, dla którego następnie zostanie opracowana Koncepcja programowa.

W przypadku Człopy przygotowano pięć propozycji o długościach od 5 do 10,3 km. Odpowiada za nie firma Trasa z Poznania, która będzie też nadzorować kolejny etap. Jego zakończenie planowane jest w 2023 roku, zaś obwodnica powinna powstać do 2028.

Z kolei dla obwodnicy Rusinowa powstały trzy warianty o długościach od 4,2 do 4,5 km. Za prace projektowe odpowiada Transprojekt Gdańsk, etap ten również zakończy się w 2023, a cała realizacja do 2028.

W województwie zachodniopomorskim najmniej zaawansowane prace dotyczą obwodnic Stargardu (DK20) i Złocieńca (DK20). W przypadku Szwecji (DK22) i Wałcza (DK22) trwa pozyskiwanie Decyzji środowiskowych, zaś dla Kołbaskowa (DK13) wykonywany jest projekt budowlany. Dla Gryfina (DK31) i Szczecinka (DK20) trwa już realizacja w formule Projektuj i buduj.

Krotoszyn, Pisz i Szczytno

W lutym odbyły się także spotkania informacyjne z mieszkańcami zainteresowanymi budową obwodnic Pisza (DK58/DK63) i Szczytna (DK53/DK57/DK58) w województwie warmińsko-mazurskim oraz Krotoszyna (DK15) w województwie wielkopolskim. W jego trakcie (formuła on-line) przedstawiono proponowane przebiegi drogi, wstępne projekty oraz rozwiązania dotyczące ochrony środowiska.