POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - lipiec 2022

28-07-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Brzostek/Kołaczyce, Jasło, Pilzno, Sztum i Wałcz/Strączno.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Pilzno, Brzostek/Kołaczyce i Jasło

Pilzno, Brzostek/Kołaczyce i Jasło

W województwie podkarpackim zaplanowano osiem obwodnic. Trzy z nich powstaną w ciągu DK73 dla miejscowości Pilzno, Brzostek/Kołaczyce i Jasło. Burmistrz Brzostku wydał właśnie dla nich Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. A konkretnie dla całego 34,5 kilometrowego odcinka ustalając tym samym ostateczny jego przebieg.

Na całej długości będzie to jednojezdniowa droga po jednym - szerokim na 3,5 metra - pasie ruchu w każdą stronę. W DŚU odcinek DK73 podzielono na trzy zadania:

  • obwodnica Pilzna znajdzie się na przebiegu wariantu W2a (7,92 km, w tym 2,3 km po nowym śladzie) od skrzyżowania Żeromskiego z Lwowską do granicy gminy;

  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w wariancie W1b (19,48 km w tym 12,9 po nowym śladzie) pomiędzy granicami gmin;

  • obwodnica Jasła zostanie zrealizowana w wariancie W2a (7 km, w tym 6,2 km w nowym śladzie) od granicy gminy do włączenia z DK28.

Dla wszystkich prowadzone są opracowywane są Koncepcje Programowe, które będą gotowe wiosną 2023 roku. Na ich podstawie będzie można ogłosić przetarg w formule projektuj i buduj.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Sztum

Sztum

W województwie pomorskim zaplanowano pięć obwodnic. Dla Sztumu (DK55) wybrano właśnie wariant jej przebiegu. Została oznaczona kolorem niebieskim, jej trasa poprowadzi od północnej części miasta, ominie jezioro Barlewickie i osadę Czernin włączając się za Sztumską Wsią w obecną drogę.

Ostateczny przebieg wymaga jeszcze kilku korekt, długość obejścia wyniesie około 10 kilometrów. Jesienią planowane jest złożenie wniosku o wydanie DŚU.

Na pozostałych obwodnicach także prowadzone są już działania. W przypadku Brzezia (DK25, 4,5 km) trwają prace budowlane, dla Człuchowa (DK22/Dk25) i Słupska oraz Kobylnicy (DK21) opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, a dla Starogardu Gdańskiego (DK22) przygotowywana Koncepcja Programowa.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Wałcz/Strączno

Wałcz/Strączno

W województwie zachodniopomorskim powstanie dziewięć obwodnic. Dla Wałcza (DK22) uzyskano właśnie DŚU, która jako optymalny wskazała wariant IE o długości 12,7 km. Jej początek wypadł na południe od miejscowości Strączno (dla której również będzie stanowić obejście), zaś koniec na węźle z istniejącą już obwodnicą w ciągu S10.

POLECAMY