POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - styczeń 2022

28-01-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Koźmin Wielkopolski.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Koźmin Wielkopolski

Koźmin Wielkopolski

W ramach rządowego programu w województwie wielkopolskim zaplanowano budowę ośmiu obwodnic. Cztery z nich - Gostyń, Grzymiszew, Strykowo i Żodyń - są już na etapie realizacji. Wkrótce dołączy do nich obejście Koźmina Wielkopolskiego, dla którego zakończono właśnie postępowanie przetargowe.

Zainteresowanych zaprojektowaniem i budową około 6 kilometrów drogi krajowej nr 15 było sześć firm. Najtańszą propozycję złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal (76,2 mln zł), zaś najdroższą Strabag (99 mln zł). Wszystkie zmieściły się z zaplanowanym przez GDDKiA budżecie (101 mln zł).

Obecnie trwa analiza złożonych ofert, której formalnym zakończeniem jest kontrola Urządu Zamówień Publicznych. Od daty podpisania umowy wykonawca będzie miał 36 miesięcy na jej realizację. W okres ten nie wlicza się przerwa zimowa na etapie robót budowlanych (15 grudnia - 15 marca). Wiadomo jednak, że każdy z oferentów zaproponował skrócenie realizacji o 3 miesiące oraz wydłużenie gwarancji o 5 lat.