POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - październik 2023

30.10.2023 | oprac. redakcja | rys. GDDKiA/archiwum

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: województwo warmińsko-mazurskie.

Polskie drogi – Budowa 100 obwodnic – Dywity, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano 5 nowych obwodnic. W dniu ogłoszenia rządowego programu, luty 2020 roku, były one na różnych etapie przygotowań. Stąd też widniejące na liście obejście miejscowości Smolajny (w ciągu DK51, długość 2 km) już w maju uzyskało decyzję środowiskową, a pod koniec roku rozpoczęto prace. Obwodnicę udostępniono do ruchu w połowie sierpnia 2022 roku.

Obwodnice Gąsek, Pisza i Szczytna

Obecnie na etapie realizacji jest obejście Gąsek (DK65, dł. 3,2 km). Zakończenie jej budowy planowane jest w połowie 2027 roku.

Dla kolejnych - Pisz (DK558/63) i Szczytno (DK53/57/58) - opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Wydana na tej podstawie decyzja środowiskowa określi ostatecznych przebieg i długość drogi. GDDKiA planuje, że nastąpi to w połowie 2024 roku.

Jaki przebieg dla obwodnicy Olsztyna i Dywit?

Sytuacja komplikuje się w przypadku obwodnicy wspólnej dla Olsztyna i Dywit (DK51). Do wskazanego wariantu zachodniego uwagi złożył prezydent miasta. Kwestionuje on przebieg drogi oraz jej oddziaływanie na ruch lokalny i środowisko. Jako alternatywę zaproponowano łączony wariant wschodni.

Oba korytarze (w sumie było 12 propozycji) poddano ponownej analizie, w tym natężenia ruchu. Z dotychczasowych pomiarów i prognozowanych wartości uzyskano odciążenie dla wariantu zachodniego na poziomie 50 proc., a dla wschodniego 30 proc.

Na początek listopada 2023 roku wyznaczono termin kolejnego spotkania drogowców z przedstawicielami miasta i gminy.