POLSKIE DROGI

Aktualności | Obwodnice

Powstaną obwodnice Dobrego Miasta, Kołobrzegu, Mierzyna i Zabierzowa

14-08-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Na początku 2020 roku rząd ogłosił program budowy stu obwodnic w ciągu dróg krajowych. Nie oznacza to, że nie powstaną inne odcinki wyprowadzające ruch tranzytowy poza obszary miejskie.

Polskie drogi - podpisanie umowy na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim

Do 2030 roku ma powstać sto nowych obwodnic. Ich listę opublikowano w lutym 2020 roku i co miesiąc śledzimy postępy dla tych inwestycji. Obecnie część z nich przeszła już do etapu budowy (po prawdzie włączono do nich przygotowane już wcześniej odcinki), dla innych prowadzone są różne postępowania przetargowe.

Program 100 obwodnic nie wyklucza powstania innych. I tak GDDKiA podpisała właśnie umowę na prace przygotowawcze dla obejścia Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10 (woj. zachodniopomorskie). Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania, za kwotę 2,79 mln zł, zbada podłoże, a następnie opracuje projekt budowlany i wykonawczy. Ma na to 12 miesięcy.

Obwodnica ta - o łącznej długości 4,8 km - jest wspólną inwestycją GDDKiA z samorządem Szczecina. Jej trasa pobiegnie na północ od Mierzyna z fragmentami przechodzącymi przez stolicę województwa zachodniopomorskiego. Docelowo połączy ruch transgraniczny na DK10 z przyszłym węzłem Dołuje na planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Polskie drogi - podpisanie umowy na odcinek DK11 łączący obwodnicę Kołobrzegu z S6

Również w województwie zachodniopomorskim powstanie kolejna obwodnica, a raczej uzupełnienie już istniejącego układu drogowego. Półtora kilometrowy odcinek DK11 połączy węzeł Kołobrzeg Wschód (S6) z rondem Janiska. Powstało ono w ciągu oddanej w 2018 roku obwodnicy tego miasta, która jednocześnie stanowi dojazd do portu.

Budowę zrealizuje firma PORR (56,3 mln zł). Czas realizacji wynosi 14 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego (15 grudnia - 15 marca).

Polskie drogi - zakończono przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim

Na początku sierpnia 2022 roku zakończył się przetarg a opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie) w ciągu DK51. Wpłynęło siedem ofert, najtańsza od polsko-włoskiego konsorcjum STI i S.Te.P. na kwotę 3,38 mln zł. To nieco poniżej budżetu przeznaczonego na to zadanie w wysokości 3,56 mln zł.

Inwestycja ta została zapisana na liście zadań rezerwowych rządowego programu 100 obwodnic. Przetarg obejmuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na realizację tych prac - od dnia podpisania umowy - wyznaczono 42 miesiące. GDDKiA zakłada, że w połowie 2026 roku będzie mogła ogłosić przetarg w systemie Projektuj i buduj.

Według planów obwodnica będzie miała 8 kilometrów długości. Jej początek wypadnie na realizowanej obecnie przebudowie odcinka Smolajny - Kosyń. Koniec na początku obejścia Barcikowa. W ten sposób powstanie nowy ciąg DK51 z obwodnicą Smolajn, która znalazła się w rządowym programie.

Polskie drogi - wydano zezwolenie na realizację obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 w województwie małopolskim

W województwie małopolskim rozpoczyna się budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Dla tej inwestycji urzędnicy wydali właśnie wiążącą decyzję. Jednocześnie trwa przetarg na jej wykonawcę.

Obwodnica będzie miała nieco 10 kilometrów długości i powstanie północnej stronie Zabierzowa. Jej początek wyznaczono za węzłem Modlniczka, w jej ciągu zaplanowano 300 metrowy tunel, cztery mosty i siedem wiaduktów. Nowy odcinek DK79 powinien być gotowy do 2025 roku.