WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków drogowych | Wakacje 2021

Wakacje 2021 na polskich drogach

03-09-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Statystycznie wakacje należą do najniebezpieczniejszych miesięcy roku na polskich drogach. Podsumowujemy wydarzenia z lata 2021.

Wypadki drogowe - bezpieczeństwo na drogach w czasie wakacji 2021

Według wstępnych danych dziennych w lipcu doszło do 2422, a w sierpniu do 2139 wypadków drogowych. Z kolei z zestawienia otrzymanego z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wiadomo o 2494 (+72) i 2191 (+52) takich zdarzeniach (razem 4685).

W porównaniu do lipca 2020 roku oznacza to spadek o 23, a do sierpnia 2020 roku aż o 404 wypadków (razem 5112). Natomiast w zestawieniu z lipcem 2019 roku o 328, a z sierpniem 2019 o 655 zdarzeń (razem 5668).

Analogicznie przy poszkodowanych informowaliśmy o 2804 i 2533 osobach. Zaś z danych Biura Ruchu Drogowego KGP wiemy o 2861 (+57) i 2624 osobach (+91) - razem 5485. W porównaniu z wakacjami 2020 to mniej o 25 i 454 osób (razem 5964), a z 2019 mniej o 509 i 733 osób (razem 6727).

W przypadku ofiar śmiertelnych wstępne dane za lipiec 2021 roku podawały 176, a za sierpień 2021 roku 179 osób. Ostateczny bilans pierwszego miesiąca wakacji to 216 zabitych (+40). Za drugi miesiąc - zgodnie z obowiązującymi przepisami - pełne dane dostępne będą na koniec września. Obecnie w następstwie tych wypadków zginęło 204 (+25).

Oznacza to, że w lipcu 2020 roku było o dwie ofiary śmiertelne mniej, zaś na dziś w sierpniu 2020 o 35 osób więcej. Natomiast w lipcu 2019 roku aż o 63 zabitych więcej. W przypadku sierpnia 2019 roku - na dziś - o 61 osób więcej.

W wakacje 2021 roku policjanci zatrzymali 9602 kierowców za jazdę o 50 km/h szybciej niż ustawione ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym (lipiec 5116, sierpień 4486). To o 2714 osób mniej niż przed rokiem (lipiec 6456, sierpień 5860).

Policjanci w lipcu br. ujawnili 11 507 nietrzeźwych kierujących, a w sierpniu 10 424 (razem 21 931). Nie otrzymaliśmy jeszcze takich danych za analogiczny okres 2020 i 2019.

Bazując na wstępnych danych dziennych najniebezpieczniejszym miesiącem 2021 dotychczas jest czerwiec. Kolejne to właśnie lipiec i sierpień.