PRZEPISY

Strefa Czystego Transportu | Warszawa

Warszawa ograniczyła wjazd starszych samochodów

02.07.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, w którym na stałe wyznaczono Strefę Czystego Transportu. W kolejce czekają Katowice, Kraków i Wrocław.

PRZEPISY - w Warszawie wyznaczono już Strefę Czystego Transportu

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu (SCT). Swoim zasięgiem objęła 37 km2 po obu stronach Wisły, czyli 7 proc. powierzchni miasta (tu możesz sprawdzić dokładną mapę). O jej początku informuje znak D-54, a o końcu D-55. Obecnie złamanie zakazu skutkuje upomnieniem, w przyszłości nakładany będzie mandat karny w wysokości 500 złotych.

Kto nie wjedzie do centrum Warszawy?

Założeniem Strefy Czystego Transportu jest ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych, a dokładniej powstałych w trakcie jazdy zanieczyszczeń. Za wyznacznik przyjęto więc wiek samochodu (na razie osobowego) i spełnienie normy emisji spalin (tzw. Euro). Od 1 lipca zakaz wjazdu do warszawskiej SCT dotyczy:

  • pojazd z silnikiem spalinowym (LPG) - starszy niż 27 lat lub niespełniający Euro 2;

  • pojazd z silnikiem Diesla - starszy niż 19 lat lub niespełniający Euro 4.

Każdy kierowca może sprawdzić swój pojazd na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Wyjątki w Strefie Czystego Transportu

Oczywiście od tych zasad będą wyjątki. Przez najbliższe 3,5 roku (do stycznia 2028) z zakazu poruszania się na obszarze SCT zwolnieni będą mieszkańcy Warszawy. Kryteria te określa meldunek i fakt rozliczania podatku dochodowego oraz wpis jako właściciela/współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego przed 1 stycznia 2024. Według urzędników dotyczy to około 3 proc. wszystkich pojazdów zarejestrowanych w stolicy Polski.Ponadto bezterminowo z zakazu wjazdu do warszawskiej Strefy Czystego Transportu są seniorzy (warunkiem jest ukończenie 70 lat do 31 grudnia 2023 roku) i osoby niepełnosprawne (posiadacze Europejskiej karty parkingowej). Tu też obowiązuje kryterium wpisu do dowodu rejestracyjnego własności/współwłasności pojazdu przed 1 stycznia 2024 roku. Na przedniej szybie takiego samochodu musi znaleźć się stosowna naklejka.

Z zakazu wjazdu do SCT zostały też zwolnione pojazdy służb (w tym pogotowia, policji czy straży pożarnej), specjalne (pomoc drogowa czy karawan pogrzebowy) oraz historyczne i zabytkowe, jak też oznakowane autobusy szkolne.

Właściciele wykluczonych obecnie pojazdów będą mogli wjechać do warszawskiej SCT w wyjątkowych sytuacjach, np. dojazdu do szpitala. Z tego wyjątku będzie można skorzystać cztery razy w roku, ale pod warunkiem otrzymania stosownego zezwolenia.

PRZEPISY - w Warszawie Strefa Czystego Transportu obejmuje 7 procent miasta

Kolejne zakazy wjazdu do SCT w Warszawie

Wprowadzenie 1 lipca 2024 roku Strefy Czystego Transportu jest pierwszym etapem wdrażania. Kolejny wejdzie w życie w 2028 roku i obejmie samochody benzynowe starsze niż 23 lat (Euro 4) i diesle starsze niż 14 lat (Euro 6). W 2030 roku będą to odpowiednio 21 i 13 lat (Euro 5 i Euro 6dT), a w 2032 roku 18 i 12 lat (Euro 6 i Euro 6d).

W tym ostatnim zakłada się, że norm nie spełni około 27 proc. samochodów osobowych zarejestrowanych w Warszawie, zaś emisja tlenków azotu (NOx) spadnie o 80 proc.

W Polsce co roku w związku ze złą jakością powietrza przedwcześnie umiera 50 tysięcy osób i transport jest pierwszym lub drugim źródłem zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach

- twierdzi Hubert Różyk, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Strefy Czystego Transportu w innych miastach Polski

SCT może wyznaczyć każda jednostka terytorialna, przyjęto jednak ich stosowanie w miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców. Pierwsza taka strefa w Polsce powstała na początku 2019 roku w Krakowie. Był to jednak eksperyment, który zakończono po pół roku.

Nie oznacza to wycofanie się z pomysłu. W byłej stolicy Polski SCT miała obowiązywać także od 1 lipca 2024, ale decyzją władz miejskich termin przesunięto o rok. Wiadomo też, że takie strefy planują Katowice i Wrocław. Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie wyklucza się rozszerzenia o kolejne miasta.