PRZEPISY

Aktualności | Nowelizacje przepisów

Pijany kierowca straci pojazd

14.03.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Lubuska Policja

Obowiązująca od 14 marca 2024 roku nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza konfiskatę pojazdu mechanicznego, którym kierował bądź spowodował wypadek nietrzeźwy kierowca. Dotyczy to również recydywistów złapanych na podwójnym gazie oraz sprawców, którzy uciekną z miejsca zdarzenia.

Przepisy - konfiskata pojazdu nietrzeźwych kierowców, sprawców wypadku, zbiegłych oraz recydywistów

W 2022 roku zaczęto zaostrzać kary za popełniane wykroczenia na drodze. Podwyższono, a w niektórych przypadkach podwojono, stawki mandatów i zmodyfikowano taryfikator punktów karnych. Kolejnym krokiem są sankcje wobec nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających kierowców. Po raz pierwszy zdefiniowano przypadki, w których zasądzony będzie przepadek lub równowartość pojazdu.

W znowelizowanych przepisach o konfiskacie określono następujące sytuacje:

  • badanie kierującego na zawartość alkoholu wykaże minimum 1,5 promila w wydychanym powietrzu (lub podobnego stężenia środka odurzającego) - decyduje sąd, który w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymierzenia kary,

  • badanie kierującego-sprawcy zdarzenia drogowego na zawartość alkoholu wykaże minimum 1 promil w wydychanym powietrzu (lub podobnego stężenia po zażyciu środków odurzających) - obligatoryjnie,

  • kierowca-sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia - obligatoryjnie,

  • kierowca-sprawca wypadku stwierdzi, że spożył alkohol (zażył środek odurzający) po tym zdarzeniu, ale przed wykonaniem badania przez uprawnione służby - obligatoryjnie,

  • kierowca, był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego i został ponownie został na tym przyłapany (bez względu na poziom zawartości alkoholu/stężenia środka odurzającego) - obligatoryjnie,

  • kierowca ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów (bez względu na poziom zawartości alkoholu/stężenia środka odurzającego) - obligatoryjnie.

W sytuacji współwłasności lub innego właściciela (w tym firmy leasingowej) pojazdu lub jego zniszczenia zasądzana będzie jego równowartość - wycena według polisy ubezpieczeniowej lub średnia wartość rynkowa.

W przypadku kierowców zawodowych, gdy pojazd stanowi własność pracodawcy, zasądzana będzie nawiązka w wysokości conajmniej 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ostatnią nowelizacją w tych przepisach jest podniesienie z 12 do 16 lat maksymalnej kary pozbawienia wolności dla sprawcy wypadku, w którym są ciężko ranni lub zabici.