PRZEPISY

Nowelizacje | Ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

Bezpłatne autostrady i zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe

26.05.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od 1 lipca 2023 roku zostają zniesione opłaty za przejazd pojazdami do 3,5 tony odcinkami autostrady A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica. Przegłosowano też wprowadzenie zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu.

Przepisy - zniesienie opłat za przejazd państwowymi odcinkami autostrad i zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe

Obecnie sieć autostrad w Polsce liczy 1800 kilometrów autostrad. Przejazd większością z nich jest bezpłatny dla pojazdów do dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony. Opłatami objęte są odcinki:

  • A1 Rusocin - Nowa Wieś (152 km) - koncesja,

  • A2 Świecko - Konin (255 km) - koncesja,

  • A2 Konin Wschód - Stryków (99 km) - GDDKiA,

  • A4 Bielany Wrocławskie - Gliwice Sośnica (162 km) - GDDKiA,

  • A4 Brzęczkowice - Balice (61 km) - koncesja.

Na dwóch odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA z dniem 1 lipca 2023 roku zostaną zwolnieni z opłat za przejazd kierujący pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Co ważne - opłaty nadal będą obowiązywać, gdy 3,5 t zostanie przekroczone pod podpięciu np. przyczepy.

Przyjęte zmiany gwarantują także, że opłaty dla pojazdów do 3,5 dmc nie zostaną wprowadzone na innych, także tych budowanych i projektowanych, odcinkach autostrad w Polsce.

Zniesienie opłat za przejazd autostradami od pojazdów osobowych spowoduje przeniesienie części ruchu z dróg alternatywnych, wybieranych obecnie przez kierowców z uwagi na opłaty na autostradach. Zwiększy się zatem poziom bezpieczeństwa na drogach krajowych i samorządowych w okolicy autostrad. Zaoszczędzone zostaną dzięki temu też środki na ich utrzymanie, remonty i modernizację

– powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Drugą przegłosową w Sejmie zmianą jest wprowadzenie zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach. Ich sieć liczy obecnie 4890 kilometrów.

Przepisy - zniesienie opłat za przejazd państwowymi odcinkami autostrad i zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe

Zakaz ten wpisano do art. 24 ust. 13 („zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze”) oraz ust. 14 („zakazu… nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe”).

Kierowcy pojazdów ciężarowych często wyprzedzają się przy minimalnej różnicy prędkości, nierzadko wynoszącej 1-2 km/h. Manewr taki jest wykonywany na tyle długo, że dochodzi do powstawania zatorów, bo dopuszczalna prędkość takich pojazdów wynosi 80 km/h, przy dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla pojazdów osobowych 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. Dzięki wprowadzeniu zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach ekspresowych i autostradach podniesiemy bezpieczeństwo i zwiększymy płynność ruchu na tych trasach

– dodaje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak głosowano w Sejmie?

W głosowaniu nad całością projektu udział wzięło 451 posłów: ZA 429, PRZECIW 13, WSTRZYMAŁO SIĘ 9, NIE GŁOSOWAŁO 8.

Przeciw tym zmianom byli: PiS - Jerzy Polaczek; KO - Tomasz Aniśko, Eugeniusz Czykwin, Klaudia Jachira, Gabriela Lenartowicz, Krzysztof Piątkowski, Franciszek Sterczewski, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska; Konfederacja - Stanisław Tyszka oraz Wolnościowcy - Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz.

Od głosu wstrzymali się: Konfederacja - Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Krystian Kamiński, Janusz Korwin-Mikke, Krzysztof Tuduj i Michał Urbaniak oraz Polska 2050 - Michał Gramatyka, Joanna Mucha i Mirosław Suchoń.

W trakcie głosowania nieobecni byli: PiS - Marek Wesoły, KO - Paweł Poncyljusz i Iwona Śledzińska-Katarasińska; Lewica - Bogusław Wontor i Adrian Zandberg; Konfederacja - Konrad Berkowicz i Robert Winnicki oraz niezależny poseł Zbigniew Ajchler.