UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia | Kary za brak OC 2023

Wzrosła płaca minimalna, a z nią kary za brak OC

02.07.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Adobe Stock

Od 1 lipca 2023 roku zmieniła się wysokość kar za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Podwyżka ta związana jest ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 3600 złotych.

UBEZPIECZENIA | Kary dla właścicieli pojazdów za brak OC od lipca 2023 roku

Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Dzięki niej sprawca wypadku zwolniony jest z odpowiedzialności finansowej względem osoby poszkodowanej. Jak również od pokrycia szkód materialnych, jak i związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia.

Jak wynika z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2022 roku aktywnych było 27,6 mln umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Ich właściciele zgłosili blisko milion szkód, wypłacono niemal 8,5 mld zł odszkodowań i świadczeń.

- UFG identyfikuje rocznie ponad 300 tysięcy przypadków, w których dany pojazd pozostaje, przez jakiś okres w ciągu roku, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC - informował na początku maja Hubert Stoklas, wiceprezes zarządu UFG.

Wykrycie takich przypadków wiąże się z nałożeniem opłat karnych. Ich wysokość powiązana jest z płacą minimalną. Do tej pory była ona ustalana co roku. W 2023 co sześć miesięcy. W pierwszym półroczu była to kwota 3490 złotych, w drugim 3600 złotych.

Niezmiennie obowiązują zasady w podziale na rodzaj pojazdu:

 • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • pojazdy ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak też okres bez ochrony OC:

 • do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,

 • od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,

 • powyżej 14 dni – 100 proc opłaty.


Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku wysokość kar za brak OC wynosi:


samochody osobowe

 • do 3 dni - 1440 zł (+40 zł),

 • od 4 do 14 dni - 3600 zł (+110 zł),

 • powyżej 14 dni - 7200 zł (+220 zł),

pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz autobusy

 • do 3 dni - 2160 zł (+70 zł),

 • od 4 do 14 dni - 5400 zł (+160 zł),

 • powyżej 14 dni - 10800 zł (+330 zł),

pozostałe pojazdy

 • do 3 dni - 240 zł (+10 zł),

 • od 4 do 14 dni - 600 zł (+20 zł),

 • powyżej 14 dni - 1200 zł (+40 zł).

Wyjątkiem jest OC rolników, kara za brak polisy wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca to 360 złotych (+10 zł).