UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia | Kary za brak OC 2023

Od stycznia 2023 roku kary za brak OC o 16 procent w górę

01.01.2023 | oprac. redakcja | foto: archiwum

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przekłada się na wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. W 2023 roku zmieni się ona dwukrotnie.

UBEZPIECZENIA | Kary za brak OC w 2023 roku

Według rozporządzenia Rady Ministrów od stycznia do czerwca 2023 roku stawka płacy minimalnej została ustalona na 3490 złotych. W drugim półroczu kwota ta wzrośnie do 3600 zł. Tak też zmieni się wysokość kar za brak OC.

Tradycyjnie uzależniona jest od terminu zwłoki w wykupieniu ubezpieczenia. I tak brak polisy OC:

 • do 3 dni - 20 proc. pełnej opłaty;

 • od 4 do 14 dni - 50 proc.;

 • powyżej 14 dni - 100 proc.

Drugim czynnikiem jest rodzaj pojazdu:

 • samochody osobowe - dwukrotność stawki płacy minimalnej;

 • pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz autobusy - trzykrotność;

 • pozostałe pojazdy - 1/3 stawki.


Zgodnie z tymi zasadami kara za brak OC wynosi (styczeń - czerwiec 2023):


samochody osobowe

 • do 3 dni - 1400 zł;

 • od 4 do 14 dni - 3490 zł;

 • powyżej 14 dni - 6980 zł;

pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz autobusy

 • do 3 dni - 2090 zł;

 • od 4 do 14 dni - 5240 zł;

 • powyżej 14 dni - 10470 zł;

pozostałe pojazdy

 • do 3 dni - 230 zł;

 • od 4 do 14 dni - 580 zł;

 • powyżej 14 dni - 1160 zł.

W każdym z tych przypadków OC rolników wynosi 350 złotych. To średnio o 16 procent więcej niż w 2022 roku.


W drugim półroczu (lipiec - grudzień 2023) kara za brak OC wzrośnie do:


samochody osobowe

 • do 3 dni - 1440 zł;

 • od 4 do 14 dni - 3600 zł;

 • powyżej 14 dni - 7200 zł;

pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz autobusy

 • do 3 dni - 2160 zł;

 • od 4 do 14 dni - 5400 zł;

 • powyżej 14 dni - 10800 zł;

pozostałe pojazdy

 • do 3 dni - 240 zł;

 • od 4 do 14 dni - 600 zł;

 • powyżej 14 dni - 1200 zł.

OC rolników podrożeje do 360 złotych.

W razie zdarzenia drogowego (kolizja lub wypadek) brak aktualnego OC skutkuje także koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni. Wśród powodów zaniechania tego obowiązku najczęściej wymienia się:

 • niedopełnienie formalności przez sprzedającego (poinformowanie dotychczasowego ubezpieczyciela do 14 dni od podpisania umowy) i kupującego (wypowiedzenie dotychczasowej polisy i zawarcie własnej lub korzystanie z dotychczasowej, ale po upływie ważności nie jest ona automatycznie przedłużana) pojazd;

 • niewiedzę właściciela o konieczności ubezpieczenia także niesprawnego technicznie pojazdu (w takiej sytuacji można go wycofać z ruchu na okres 3 - 12 miesięcy, należy jednak posiadać polisę OC, której zawarcie kosztuje nie więcej niż 95 proc. pełnej stawki);

 • niepełne opłacenie składki (np. w systemie ratalnym), co skutkuje brakiem automatycznego odnowienia kolejnej polisy.