Z RYNKU

Stacje paliw | Kontrole jakości

Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy

18-06-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała jakość 28 z 1491 pobranych do badań próbek benzyny i oleju napędowego (1,9 proc.). Kontrole w pierwszych miesiącach 2021 wykryły już 12 na 532 takich przypadków (2,26 proc.).

Z rynku - wyniki kontroli jakości paliw na stacjach paliw w 2020 i od stycznia do kwietnia 2021

Kontrole Inspekcji Handlowej zostały przeprowadzona w okresie styczeń - kwiecień 2021 na 501 stacjach w całej Polsce. Najwięcej z nich znajdowało się w województwie mazowieckim (73), zaś najmniej w województwie opolskim (11). Poszczególne lokalizacje zostały wybrane na dwa sposoby - drogą losowania (305) i z listy, którą tworzono na podstawie zgłoszeń od kierowców, spraw prowadzonych przez policję czy negatywnych wyników poprzednich kontroli (196). W sumie pobrano z nich 532 próbki - 47 proc. benzyn i 53 proc. oleju napędowego.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 12 próbek. Dwie dotyczyły benzyny, przyczyną była zaniżona liczba oktanowa. W efekcie może wystąpić głośna praca silnika i większe zużycie paliwa.

W przypadku oleju napędowego stwierdzono nieprawidłowości w 10 próbkach. Najczęstszą przyczyną był niska odporność na utlenianie (co może doprowadzić na uszkodzenia układu wtryskiwaczy) i niezgodna z normami temperatura zapłonu (gromadzi niebezpieczne opary).

Listę uzupełnia ośmiu producentów i dystrybutorów paliw. W ich przypadku pobrano osiem próbek, w żadnej nie stwierdzono uchybień.

Kontrola objęła także gaz LPG. W tym przypadku było to 114 punktów. Ponownie najwięcej w mazowieckim (12) i dla odmiany najmniej w podlaskim (4). W lubuskim nie skontrolowano żadnej stacji. Wybrano je w podobny sposób, tj. 104 zostały wylosowane, a 10 wybrane. Pobrano na nich 115 próbek gazu skroplonego. Efekt?

W żadnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Na liście znalazła się jeszcze hurtownia, w niej także kontrola przebiegła bez zastrzeżeń.

UOKiK udostępnia interaktywną mapę lokalizacji w wynikami kontroli na swojej stronie internetowej. Od teraz są one zaznaczone także w aplikacji Yanosik.

Natomiast w ubiegłym roku pobrano do kontroli 1491 próbek - 56 proc. benzyny, 46 proc. oleju napędowego. Zakwestionowano jakość 28 z nich. Także częściej była to ropa. W przypadku LPG w 3 na 356 próbek uzyskano wynik negatywny. Przyczyną było przekroczenie dopuszczalnego poziomu zawartości siarki, co grozi powstaniem ognisk korozji w układzie napędowym.

W ramach sankcji wydano 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających norm, złożono 18 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczęto 21 postępowań administracyjnych i wydano 20 decyzji. Wyniki zostały też przekazane do Krajowej Administracji Skarbowej i Policji.

Nadzorujący kontrolę jakości paliw Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca, aby w przypadku podejrzenia zatankowania złego paliwa złożyć pisemną reklamację u właściciela stacji oraz przesłać informację do UOKiK i Inspekcji Handlowej. Jeśli zostanie zawyżona litraż zatankowanego paliwa (względem objętości zbiornika) należy ten fakt zgłosić także do Głównego Urzędu Miar.