WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków drogowych | Piesi | 2021

107 zabitych na przejściach dla pieszych

21-01-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

"Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego" i "wejście na jezdnię przy czerwonym świetle" to dwie najczęstsze przyczyny potrąceń do jakich doszło na przejściach po zmianie przepisów. W co piętnastym zdarzeniu była ofiara śmiertelna.

Wypadki drogowe - Wypadki drogowe - zdarzenia na przejściach dla pieszych czerwiec - grudzień 2021

Od pierwszego czerwca do końca grudnia 2021 roku na przejściach dla pieszych doszło do 1618 wypadków. W ich następstwie 1571 osób odniosło obrażenia, a 107 poniosło śmierć. Te ostatnie dane mogą jeszcze wzrosnąć o zgony poszkodowanych, do których może dojść do 30 dni od zdarzenia (dane SEWIK na dzień 21 stycznia 2022).

Wypadki drogowe - Wypadki drogowe - zdarzenia na przejściach dla pieszych czerwiec - grudzień 2021 - ranni i zabici

Według danych policji do aż 95 proc. tych zdarzeń (1538) doszło z winy kierującego. Piesi przyczynili się do ponad 4 proc. (72), zaś współwinę przypisano do 0,4 proc. (7). W jednym wypadku nie ustalono sprawców.

Podobne proporcje obejmują poszkodowanych. Jednak już w przypadku zabitych dwukrotnie wzrasta odsetek w wypadkach z powodu winy pieszych (8 proc.).

Najczęstszą przyczyną było "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego" (1454). I to w tych wypadkach najwięcej osób odniosło obrażenia (1419) i poniosło śmierć (90).

Kolejną winą kierującego było "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną". Niemniej na 24 takie zdarzenia nie było zabitych (25 rannych). Z kolei w 11 wypadkach spowodowanych przez "niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej" śmierć poniosły 3 osoby (10 poszkodowanych).

W tym zestawieniu warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie typowe sytuacje - "omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych" (11 zdarzeń, 14 rannych i 1 zabity) oraz "wyprzedzanie pojazdu przed przejściem dla pieszych" (1/1/0).

Natomiast najczęstszym przewinieniem pieszych (44 wypadki) było "wejście na jezdnię przy czerwonym świetle" (37 poszkodowanych i 7 zabitych). Kolejne to "nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem" (27/23/2). Listę tę uzupełnia "nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu/przeszkody" (1/1/0).

Przyjmując pełniejsze, ale jeszcze nieostateczne statystyki policji za 2021 rok, wypadki na przejściach dla pieszych stanowiły nieco ponad 10 proc. ogółu. Wśród rannych odsetek ten wynosi blisko 9 proc. a zabitych 7 proc.

W miarę wiarygodną analizę stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w odniesieniu do danych z lat poprzednich przeprowadzimy w połowie bieżącego roku.