NIEBEZPIECZNE PRODUKTY

Wyniki kontroli | 2020

Co czwarty rower lub fotelik dla dzieci z zastrzeżeniami

10-06-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Inspekcja Handlowa opublikowała raport z kontroli bezpieczeństwa rowerów dziecięcych i montowanych na nich fotelików. Wykrytych uchybień, procentowo, było niewiele mniej niż w 2016 roku.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY - Co czwarty rower lub fotelik dla dzieci z zastrzeżeniami

W III kwartale 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 168 rowerów dziecięcych i 71 fotelików rowerowych. W sumie na 239 produktów były aż 63 zastrzeżenia. Oznacza to, że zakwestionowano co czwarty towar. Było to 46 rowerów i 17 fotelików.

Najczęstsze uwagi dotyczyły złego oznakowania, zarówno na produkcie, jak i instrukcji użytkowania. Tej zabrakło w sześciu przypadkach.

W kwestii bezpieczeństwa użytkowania najwięcej zastrzeżeń było do systemu blokowania wysokości siodełka. W 14 rowerach dziecko mogło ją zmienić samodzielnie. Kolejne dotyczyły ryzyka skaleczenia się przez wystające lub ostre krawędzie śrub i nakrętek, a także brak osłony na łańcuchu.

W przypadku fotelików najwięcej zastrzeżeń dotyczyło sposobu mocowania do roweru, zastosowania niepełnej uprzęży czy osłon stóp dziecka. W jednym produkcie, poddanym badaniom laboratoryjnym, stwierdzono oddzielenie się pasów naramiennych i krokowego.

Pomimo, że nie wymieniono tego fotelika z nazwy, w styczniu informowaliśmy o podobnym problemie w foteliku rowerowym 100 BCLIP B'TWIN.

W tym roku kontrolą objęto 89 podmiotów: 4 producentów, 5 sklepów wielkopowierzchniowych i 80 placówek sprzedaży detalicznej. Jej zakres oparty był na przepisach zawartych w trzech dokumentach: Rowery. Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów dziecięcych (PN-EN ISO 8098:2014-08), Artykuły dla dzieci. Foteliki rowerowe dziecięce. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (PN-EN 14344:2006), Rowery. Bagażniki rowerowe. Wymagania i metody badań (PN-EN ISO 11243:2016-09).

Część wykrytych nieprawidłowości, np. w oznakowaniu, zostało poprawionych w czasie kontroli, w przypadku wad wstrzymano sprzedaż i zwrócono produkty do dystrybutora. Skierowano też 25 wniosków do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie na rynek o usunięcie uchybień. W jednym przypadku podjęto decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Poprzednia kontrola rowerów dziecięcych i fotelików rowerowych przeprowadzona była w II kwartale 2016 roku. Pod lupę wzięto wówczas 280 produktów. Uwagi sformułowano do 78 z nich, tj. 28 proc. ogółu.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY - Co czwarty rower lub fotelik dla dzieci z zastrzeżeniami

Inspekcja Handlowa radzi, aby przed zakupem roweru dziecięcego lub fotelika rowerowego:

- sprawdzić, czy na produkcie są oznaczenia i ostrzeżenia,

- zwrócić uwagę na to, czy załączono instrukcje i informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania,

- czy na produkcie lub w instrukcji znajduje się nazwa i adres producenta (wiadomo wtedy, kto odpowiada za jego jakość i bezpieczeństwo),

- rower dobrać odpowiednio do wieku dziecka,

- sprawdzić czy nie ma wystających śrubek, ostrych krawędzi, którymi dziecko mogłoby się skaleczyć,

- zwrócić uwagę, czy rower ma pełną osłonę łańcucha,

- sprawdzić jak umocowane i regulowane jest siodełko - czy dziecko nie będzie mogło regulować go samodzielnie,

- zwrócić uwagę, czy fotelik ma on dostateczne i stabilne mocowanie do roweru,

- sprawdzić czy producent zadbał o bezpieczeństwo i stabilną pozycję dziecka w foteliku - czy sprzęt ma np. uprzęże, czy są osłony stóp i pasy ograniczające ruchy stóp.