POLSKIE DROGI

Utrudnienia | Ruch graniczny

Czasowe ograniczenia w ruchu drogowym na granicach Polski

17-03-2020 | tekst: Maciej Kalisz, źródło: GDDKiA | foto: archiwum

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do końca 24 marca (wtorek) obowiązuje kontrola sanitarna osób przekraczających granicę Polski. Wiąże się to również z czasowym zamknięciem niektórych przejść drogowych.

Polskie drogi - Czasowe ograniczenia w ruchu drogowym na granicach Polski

Kontrolę graniczną przywrócono na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020. Przepisy weszły w życie w trybie ekspresowym, już po dwóch dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 434. Być może konieczne będzie wydłużenie tego czasu, informacji o tym należy spodziewać się w najbliższy weekend.

Obecnie do kraju mogą wjechać:

- obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,

- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,

- cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Każda osoba przekraczająca granicę Polski będzie miała dokonany pomiar temperatury. Musi także wypełnić kartę lokalizacji i przedstawić dokument tożsamości. Informacje te zostaną wprowadzone do bazy danej, do której wgląd mają między innymi służby sanitarne.

Z obowiązku wypełnienia karty lokalizacyjnej zwolnione są osoby wjeżdżające do Białorusi, Rosji i Ukrainy. Granice z tymi państwami traktowane są jako zewnętrzne Unii Europejskiej.

Po kontroli i rejestracji osoby przyjeżdżające do Polski zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie domowej. Nie dotyczy to jednak Polaków, którzy pracują w sąsiednim kraju i regularnie przekraczają granicę lub sytuacji odwrotnej - cudzoziemców, którzy mieszkają w sąsiednim kraju i pracują w Polsce. A także kierowców wykonujących zawodowo transport kołowy - w tym busów i autobusów.

Polskie drogi - Czasowe ograniczenia w ruchu drogowym na granicach Polski

Lista przywróconych na terenie Polski granicznych przejść drogowych (wewnętrzne UE):

ze Słowacją:

- Barwinek - Vysny Komarnik na DK19;

- Chyżne - Trstena na DK7;

z Czechami:

- Cieszyn - Chotebuz na S52;

- Gorzyczki - Vernovice na A1;

- Jakuszyce - Harrachov na DK3;

- Kudowa - Słone na DK8;

- Nowe Chałupki - Bohuminna DK78;

- Trzebina - Bartultovice na DK41;

z Niemcami:

- Jędrzychowice - Ludwigsdorf na A4;

- Kołbaskowo - Pomellen na A6;

- Krajnik Dolny - Schwedt na DK26;

- Olszyna - Forst na DK18;

- Świecko - Frankfurt nad Odrą na A2;

- Świnoujście - Garz na DK93 (tylko ruch pojazdów osobowych);

z Litwą:

- Budzisko - Kalvarija na DK8.

Lista granicznych przejść drogowych (zewnętrzne UE), które otwarte są do 24 marca 2020 roku:

z Rosją:

- Bezledy - Bagrationowsk na DK51;

- Grzechotki - Mamonowo na S22;

z Białorusią:

- Bobrowniki - Bierestowica na DK65;

- Kuźnica Białostocka - Bruzgi na DK19;

- Terespol-Brześć na DK2;

z Ukrainą:

- Dorohusk - Jahodyn na DK12;

- Hrebenne - Rawa Ruska na DK17;

- Korczowa - Krakowiec na A4.

Ograniczenia te obowiązują także w portach obsługujących ruch promowy w Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W tym samym czasie wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe są zawieszone.

Jak podaje PAP - za Głównym Inspektorem Sanitarnym - od 31 grudnia 2019 do 17 marca 2020 odnotowano na świecie 180 159 potwierdzonych przypadków COVID-19. Na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 7103 osób (3,9 proc. ogółu zarażonych).

W Polsce badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 221 osób, pięć z nich zmarło (2,3 proc.).