POLSKIE DROGI

Bezpieczeństwo | Fotoradary

Większa, chociaż wciąż za mała, sieć fotoradarów na polskich drogach

17-01-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum i CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ogłosiło przetarg na 26 stacjonarnych fotoradarów. To początek kolejnych działań mających na celu ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych.

Polskie drogi - bezpieczeństwo - 26 nowych fotoradarów stacjonarnych na polskich drogach

Znana jest już, chociaż to wciąż niepełne dane, statystyka wypadków na polskich drogach w 2019 roku. Wiadomo z niej, że wzrosła liczba zdarzeń, rannych i przede wszystkim osób zabitych. Po raz kolejny jedną trzecią z nich stanowili piesi. Dla podniesienia ich bezpieczeństwa przygotowywane są projekty zmian w przepisach. Między innymi poprzez nadanie pieszym pierwszeństwa już w momencie zbliżania się do przejścia. Takie rozwiązanie, które od lat funkcjonuje w wielu europejskich krajach, ma wymusić na kierujących przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości bądź zredukowanie jej do sytuacji panującej na drodze.

Prędkość jest też od lat jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W większości, co też wynika z zasad fizyki, są to z zdarzenia ze skutkiem śmiertelnych. Jednym ze sposobów na ich ograniczenie są w fotoradary. W Polsce - jak wyliczył Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie - jedno takie urządzenie przypada na obszar tysiąca kilometrów kwadratowych. W krajach takich jak Belgia, Wielka Brytania czy Włochy jest to 20-30 kamer.

W najbliższych latach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, podmiot należący do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, planuje rozbudowę sieci o 358 urządzeń. Wśród nich znajdą się fotoradary stacjonarne i mobilne, zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu skrzyżowań na czerwonym świetle. Po raz pierwszy uzupełnią je urządzenia zainstalowane na pięciu przejazdach kolejowych. Jednocześnie rozbudowane i zmodernizowane zostanie zaplecze logistyczne.

Pierwszym krokiem jest ogłoszenie przez CANARD przetargu na zakup i instalację 26 fotoradarów stacjonarnych. Wybór ich lokalizacji poparty został analizą przeprowadzoną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Na jej potrzeby oceniono ponad 1 600 tys. wypadków i kolizji z lat 2016-18. Naniesiono je na siatkę sześciokątów o średnicy kilometra, w mieście 200 metrów, którą podzielono Polskę. Zwrócono przy tym uwagę na przyczyny tych zdarzeń, jak i miejsca generujące większy ruch pieszych, jak szkoła, hipermarket czy kościół.

W ten sposób wytypowano 140 miejsc, po raz pierwszy także na drogach wojewódzkich i powiatowych. Dodatkowo wybrano 150 lokalizacji, w których montażu rozwiązań typu fotoradarów domaga się społeczność lokalna (do tej pory wpłynęło 3 tysiące takich wniosków). Wszystkie zostały ocenione przez zespół specjalistów i sprawdzone pod kątem możliwości technicznych.

Po uwzględnieniu wszystkich tych danych powstał ranking rekomendowanych miejsc montażu nowych fotoradarów. CANARD przedstawił już listę 26 nowych lokalizacji fotoradarów stacjonarnych.

Polskie drogi - bezpieczeństwo - lista 26 nowych lokalizacji fotoradarów stacjonarnych na polskich drogach

"Oceniliśmy też 247 lokalizacji, w których funkcjonują już fotoradary. Podzieliliśmy je na cztery kategorie - miejsca, w których dochodzi tylko do przekroczenia prędkości, do przekroczenia prędkości i małej lub dużej liczby zdarzeń oraz tam, gdzie nie było żadnych przekroczeń prędkości. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że skuteczność fotoradarów jest na poziomie 97 procent. W trzech miejscach stwierdziliśmy, że pomimo działania kamer wciąż dochodzi do dużej liczby zdarzeń. Zostały one objęte szerszą analizą i będziemy szukać przyczyn i rozwiązań tych sytuacji"

- powiedział prof. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Wartość całego projektu wynosi 162 mln złotych, 137 700 tys. pochodzi ze środków unijnych. Instalacje nowych urządzeń rejestrujących powinny się rozpocząć pod koniec tego roku.