POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Działania na rzecz BRD | Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

O bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

06-02-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Dziś policja prowadzi ogólnopolską akcję Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To ważki temat w kontekście planowanych zmian w nadaniu pieszym pierwszeństwa jeszcze przed przejściem.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - O bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

Według zapowiedzi policji działania te skoncentrowane są na zachowaniu kierowców wobec pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze przypominają, że zbliżając się do przejścia należy zachować szczególną ostrożność, a jedną z takich czynności jest zredukowanie prędkości pojazdu.

Ponadto należy ustąpić pieszemu pierwszeństwa, jeśli ten znajduje się już na przejściu. Dotyczy to także skrętu w drogę poprzeczną. Do wielu takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi na skrzyżowaniu, gdzie kierowca korzysta z przywileju zielonej strzałki, a na przecinającej jezdni pieszy także ma zielone światło do przejścia na drugą stronę.

Ponadto policjanci apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu wyprzedzania drugiego pojazdu na przejściu i bezpośrednio przed nim. Wyjątkiem są miejsca, w których ruch sterowany jest sygnalizacją świetlną. Drugim, mogącym mieć równie tragiczne konsekwencje, wykroczeniem jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Z uwagi na panującą już niemal wiosenną aurę wiele osób decyduje się na korzystanie z rowerów. Do ich obecności na drodze w lutym część kierujących może nie być przyzwyczajona. Sytuację dodatkowo utrudnia zapadający jeszcze w godzinach popołudniowych zmrok. Policjanci przypominają między innymi o ich pierwszeństwie na przejściach dla pieszych, na których wytyczono przejazd rowerowy.

Pierwszeństwo pieszych i rowerzystów w tych sytuacjach nie zwalnia ich od zachowania szczególnej ostrożności. Zawsze należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania nawet podczas przechodzenia na zielonym świetle. W miejscach, w których jej brakuje konieczna jest ciągła obserwacja wszystkich pasów ruchu i zachowania kierowców. I chociaż przepisy nie mówią tego wprost, należy w tym czasie powstrzymać się od korzystania z urządzeń elektronicznych, jak telefon czy konsola gier.

Z kolei rowerzyści powinni zrezygnować z jednoczesnej jazdy i słuchania muzyki. Mają też nakaz do przeprowadzenia jednośladu przez przejście dla pieszych, na którym nie ma wyznaczonej dla nich drogi.

Pieszy jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych poruszając się po zmroku poza obszarem zabudowanym, na którym nie ma wyznaczonych chodników. W praktyce, co jest pozytywnym zjawiskiem, coraz więcej osób decyduje się na ich noszenie także w mieście.

O swoją widoczność musi też zadbać rowerzysta. Wymagane elementy to światło białe lub żółte selektywne z przodu (obowiązkowe od zmroku do świtu, w tunelu, czy podczas jazdy w warunkach o zmniejszonej przejrzystości powietrza) i czerwone pozycyjne z tyłu. Dobrą praktyką jest używanie kasku i odzieży z elementami odblaskowymi.

Proponowane przez rząd zmiany w przepisach ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nadanie im pierwszeństwa już w momencie zbliżania się do przejścia, nie będzie równoznaczne z bezwględnie obowiązującym przywilejem. Pieszy wciąż będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i kierowania się zasadą ograniczonego zaufania.

Intencją ustawodawcy w tym projekcie jest wymuszenie na kierowcach przestrzegania ograniczenia prędkości. Od niej zależy i czas reakcji i droga hamowania i skutki ewentualnego potrącenia. Stąd też zapis o ujednoliceniu do 50 km/h prędkości na obszarze zabudowanym przez całą dobę.

W praktyce świadomość kierującego pojazdem o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu spowoduje jeszcze wolniejszą jazdę. Co też nie jest równoznaczne z utratą płynności ruchu. Świadczą o tym chociażby doświadczenia z krajów, w których takie przepisy od lat obowiązują.

Zapisany w projekcie 1 lipca 2020 roku, jako data wejścia w życie nowych przepisów jest wielce nierealna. Przedstawiciele rządu zapowiadają przeprowadzenie jeszcze konsultacji międzyresortowych i z ekspertami od brd, a później procedowanie zmian w Sejmie i Senacie. Ma też zostać poprawiona infrastruktura wokół przejść dla pieszych, poprzez lepsze oznakowanie i doświetlenie. Ponadto przewiduje się wprowadzenie okresu przejściowego, a czas ten poświęcony będzie na kampanię edukacyjną skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego.