portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Citroen Grand C4 Picasso

Dziecko w Citroenie Grand C4 Picasso - foteliki i w�zki
13-12-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Trzy niezale�ne fotele z mocowaniami Isofix pozwalaj� na wiele konfiguracji monta�u fotelik�w dzieci�cych. W wersji 7-osobowej nie wykorzystamy ju� baga�nika.Foteliki:
grupa 0/0+ Recaro model Privia montowany na pas bezpiecze�stwa lub opcjonaln� baz� Isofix Recaro Fix z nog� stabilizuj�c�,
grupa 1 Romer model VersaFix montowany na Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether,
grupa 2-3 Romer KidFix montowany na Isofix z nak�adk� na pas X-Pad.
Od��czenie przednich poduszek powietrznych pasa�era umo�liwia ustawienie na jego miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy. Fotelik montowany jest za pomoc� pasa bezpiecze�stwa, kt�ry ma wystarczaj�c� do tego d�ugo��. W tak pojemnym samochodzie, jakim jest minivan osoba doros�a siedz�ca za nim (prawy fotel cofni�ty) lub przed nim (prawy fotel dosuni�ty do kokpitu) ma bardzo du�o miejsca.Miejsce tradycyjnej kanapy zaj�y trzy osobne fotele. Na ka�dym z nich znajduj� si� pary mocowa� Isofix - mo�na w nie wpi�� m.in. baz� fotelika z grupy 0/0+. Jest jedno ale... W pod�odze przed skrajnymi miejscami znajduj� si� schowki, kt�re wykluczaj� monta� bazy lub fotelika z nog� stabilizuj�c�, kt�ra w trakcie zderzenia nie b�dzie mia�a odpowiedniego oparcia. W tej sytuacji pozostaje nam tylko �rodkowy fotel.W plecach ka�dego fotela w II-rz�dzie znajduj� si� dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w z grupy 1. Do wszystkich bez problem�w przypniemy ten pas.Fotelik z grupy 1 bez problem�w zapieli�my na system Isofix na wszystkich miejscach w II-rz�dzie.Podobnie by�o w fotelikiem z grupy 2-3. Jego podstawa nie zas�ania�a miejsc do wpi�cia pasa bezpiecze�stwa (�rodkowy znajduje si� w podsufitce).Dzi�ki trzech osobnym fotelom w II-rz�dzie mamy pe�nowymiarowy samoch�d dla 5 os�b (+ 2 w sk�adanych fotelach w baga�niku). Dzi�ki temu jest te� odpowiednio du�o miejsca na zamontowanie jednocze�nie 3 fotelik�w. Dodatkowo ka�dy z foteli ma regulacj� wzd�u�n�. Trzeba jednak bra� pod uwag�, �e w tym uk�adzie, a tak�e przy ustawieniu dw�ch fotelik�w Isofix na skrajnych miejscach nie mamy dost�pu do dodatkowych miejsc w baga�niku (nie maj� one uchwyt�w Isofix).W�zki:
dwucz�ciowy X-lander model X-move,
spacer�wka Inglesina model Trip.
Ten model w�zka X-lander przy wyprostowanej r�czce ma 109 cm wysoko�ci. Oczywi�cie przy roz�o�eniu na dwie cz�ci bez problemu zmie�ci si� w baga�niku w konfiguracji auta dla 5 os�b.R�wnie� bez problemu (tylko pomi�dzy nadkolami) zmie�ci si� w�zek spacer�wka (d�ugo�� po z�o�eniu 105 cm). Jest w nim miejsce na wstawienie trzech takich modeli (szeroko�� po z�o�eniu 37 cm).Do wysoko�ci p�ki baga�nik wersji Grand ma 645 litr�w pojemno�ci. Po przesuni�ciu wszystkich foteli do przodu wzrasta ona do 704 litr�w. Po w�o�eniu dw�ch w�zk�w zosta�o jeszcze miejsce na baga�. Przy dobrym roz�o�eniu zmieszcz� si� w nim dwa du�e w�zki i jedna spacer�wka.Wykorzystanie dw�ch dodatkowych foteli pozbawia nas miejsca w baga�niku. Prawie na styk zmie�ci�a si� w nim spacer�wka. Listwy dachowe (forma reling�w) w Citroenie Grand C4 Picasso mo�na zam�wi� do drugiego poziomu wyposa�enia Seduction (600 z�), w dw�ch kolejnych oferowane s� w cenie auta.

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Zadatek na rodzinny autobus
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Plusy i minusy | Bliski naszego ideaďż˝u
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry