portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | e-TOLL • Suzuki S-Cross • Senat o mandatach i ofiarach • Van of the Year • Drogi
WYDARZENIA | Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021
MATERIAŁ PARTNERA | Mycie auta w pełnym komforcie na stacjach Circle K

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Renault Twingo III

Dziecko w Renault Twingo III - foteliki i w�zki
11-07-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Renault Twingo jest dobr� propozycj� dla rodzin 2+2 mieszkaj�cych w mie�cie. Przy dalszych podr�ach musimy si� liczy� z du�ymi ograniczeniami w zabraniu baga�y, w tym w�zk�w.



Foteliki:
grupa 0/0+ Maxi-Cosi model CabrioFix montowany ty�em do kierunku jazdy za pomoc� pasa bezpiecze�stwa lub opcjonalnej bazy Isofix FamilyFix z nog� stabilizuj�c�,
grupa 0+/1 Casualplay model Q-Retraktor montowany przodem do kierunku jazdy za pomoc� Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether (fotelik wyposa�ony jest w automatyczny napinacz i blokad� pas�w),
grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 montowany przodem do kierunku jazdy za pomoc� Isofix z systemem ASP chroni�cym przy uderzeniach bocznych.




Od��czenie poduszek powietrznych pasa�era umo�liwia ustawienie na jego miejscu fotelika odwr�conego ty�em do kierunku jazdy. Fotelik montowany jest za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej, w�r�d opcji Twingo dost�pne jest mocowanie Isofix (standard w bazowej wersji Life, w pozosta�ych w pakiecie Relaks z podgrzewanymi siedzeniami za 1 tys. z�).




Mocowania Isofix dost�pne s� na obu miejscach z ty�u. Monta� opcjonalnej bazy Maxi-Cosi 2wayFix, jak i wk�adanie fotelika nie sprawi�y �adnych trudno�ci.



Dodatkowe punktu kotwiczenia dla fotelik�w typu Isofix umieszczono w pod�odze baga�nika, jednak na tyle blisko plec�w kanapy, �e nie zabieraj� miejsca podczas pakowania baga�y. Pas z klamr� top-tether najwygodniej zapi�� od strony baga�nika.



Ods�oni�te uchwyty Isofix zapewniaj� szybki i prawid�owy monta� fotelik�w typu Isofix. Osoba doros�a ma wystarczaj�co du�� swobod� podczas zapinania dziecka w foteliku.



Zar�wno przy monta�u fotelik�w z grupy 1, jak i 2-3 trzeba maksymalnie wysun�� zag��wki z kanapy. Podstawa fotelika nie zas�ania klamry do wpinania pasa bezpiecze�stwa.



Monta� na kanapie fotelika ty�em do kierunku jazdy zabiera miejsce na nogi osoby doros�ej, optymalnym rozwi�zaniem b�dzie prze�o�enie go (po dezaktywacji poduszek powietrznych) na prz�d - przy zakupie nowego Twingo warto zainwestowa� w mocowania Isofix na prawym fotelu. O wiele wi�cej miejsca dla os�b siedz�cych z przodu pozostaje przy konfiguracji dw�ch fotelik�w montowanych przodem do kierunku jazdy.



W�zki:
dwucz�ciowy X-lander model X-move,
spacer�wka Inglesina model Trip.




Baga�nik Twingo liczy 219 litr�w pojemno�ci. Po zdj�ciu k� zmie�ci�o si� w nim podwozie dwucz�ciowego w�zka. Mo�na go przykry� gondol�, co prawda zamkniemy pokryw� baga�nika, ale podniesiona p�ka zas�oni widoczno�� przez tyln� szyb�.



Nasz testowany w�zek ma po z�o�eniu 105 cm d�ugo�ci. W baga�niku Twingo na wcisk zmie�ci� si� pomi�dzy nadkolami zabieraj�c przy tym ca�e wolne miejsce.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Wydoro�la�, ale wci�� pozostaje maluchem
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Plusy i minusy | Praktyczniejszy maluch
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry