portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | POLSKIE DROGI | Co z odcinkiem S10 na obwodnicy Torunia?
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - wyposażenie samochodu

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Plusy i minusy | Renault Twingo III

Praktyczniejszy maluch
14-07-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Przez ca�y czas testu podkre�lamy atut nowego Twingo w postaci drugiej pary drzwi. Na wyposa�eniu tego malucha pojawi� si� te� asystent utrzymania pasa ruchu, do kt�rego mamy jednak uwagi.PlusyDruga para drzwi. Do tej pory Twingo posiada�o tylko jedn� par�, co przynajmniej w naszych testach, ogranicza praktyczno�� auta. A niekoniecznie takich maluchem chce je�dzi� tylko tzw. singiel, to model do miasta tak�e dla rodziny i to z dzie�mi. Przez do�o�enie drugiej pary drzwi nowe Twingo ma szans� wyprzedzi� konkurencj� w postaci Fiata 500 czy Forda Ka. Przynajmniej w naszych oczach zyskuje.Kamera cofania. W mie�cie ka�dy centymetr miejsca parkingowego jest niezwykle cenny. W�a�cicielom ma�ych samochod�w jest o wiele �atwiej, ale nawet oni z ch�ci� skorzystaj� z system�w wspomagaj�cych manewr parkowania. W precyzyjnym wje�dzie pomo�e czujnik cofania (w zale�no�ci od poziomu wyposa�enia pakiet City za 900 z� lub dop�ata 600 z�), ale my doceniamy kolorow� kamer� (tylko w pakiecie Connect&Go za 3500 z�, ale otrzymujemy jeszcze system multimedialny R-Link i dodatkowe gniazdo USB). Widok z kamery - sprawnie dzia�aj�cej r�wnie� po zmroku - wy�wietlany jest na centralnym miejscu kokpitu, a na obrazie naniesione s� linie ustawienia samochodu na wprost, zmieniaj�cego si� wzgl�dem obrotu kierownicy promienia skr�tu i odleg�o�ci. Dzi�ki obrazowi kamery z widoczn� tablic� rejestracyjn� mo�na cofa� na milimetry.Silnik. Z za�o�enia Twingo jest samochodem miejskim i z t� my�l� montowane s� w nim niewielkie jednostki benzynowe. Testowe auto posiada�o - uwaga - wolnoss�cy silnik o pojemno�ci 1 litra i mocy 70 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy 91 Nm osi�gany jest przy 2850 obr/min. W praktyce nie ma przeszk�d, aby p�ynnie podr�owa� poza miastem, nawet na drogach szybkiego ruchu. Troch� to trwa�o, ale na autostradzie rozp�dzili�my si� do 140 km/h (maksymalna dla tego silnika to 151 km/h) i w��czy� tempomat. Po wyr�wnaniu pr�dko�ci �rednie spalanie wynios�o 6,8 l/100 km, samochodem zbytnio nie buja�o i w mniej ni� godzin� pokona� tras� Warszawa - ��d�. Trzeba tylko uwzgl�dni� skromniejsze mo�liwo�ci mocy i 5-biegowej skrzyni podczas wyprzedzania.

MinusyPasy bezpiecze�stwa. Jednym z element�w naszej oceny jest mo�liwo�� ustawienia optymalnej pozycji za kierownic�. W przypadku Twingo otrzymujemy na wyposa�eniu standardowym jedynie regulacj� wysoko�ci kierownicy. Zag��wki zosta�y zintegrowane z fotelami i przede wszystkim pasy bezpiecze�stwa przykr�cone na sta�ej wysoko�ci. Dopasowanie wysoko�ci fotela kierowcy mo�liwe za dop�at� 900 z� w wersji wyposa�enia Zen (pakiet City) i standardowo w Intense (i obecnie specjalnej Bizuu).Mocowanie baga�u. Promujemy zabezpieczanie przewo�onych w baga�niku przedmiot�w. W przypadku Twingo odleg�o�� od tylnego zderzaka do kanapy jest niewielka, wi�c tym bardziej warto to zrobi�. Niestety brakuje 4 najzwyklejszych uchwyt�w do mocowania siatki lub elastycznych linek.
Asystent pasa ruchu. Z regu�y systemy wspomagaj�ce kierowc� s� domen� samochod�w z wy�szych segment�w, w A to wci���rzadko��, ale w sumie do czego przyda si� w mie�cie? W nowym Twingo asystent utrzymania pasa ruchu dost�pny jest w cenie topowej wersji Intens (i obecnie specjalnej Bizuu), za� stopie� ni�ej w Zen (pakiet Bezpiecze�stwo) wymaga dop�aty 900 z�. Nie podoba nam si� jednak spos�b dzia�ania, po przekroczeniu linii wyznaczaj�cej pas mruga jedynie piktogram na tarczy pr�dko�ciomierza, a ostrze�enie d�wi�kowe nie wycisza graj�cej muzyki, o wibracji kierownicy nie wspominaj�c. Maj�c por�wnanie z rozwi�zaniami stosowanymi w innych modelach samochod�w, ten z Twingo wypada miernie.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 474 km, �rednia pr�dko�� 35,5 km/h, �rednie zu�ycie energii 7,7 l/100 km (ocena z pok�adowego Raportu podr�y 68/100 pkt).

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Wydoro�la�, ale wci�� pozostaje maluchem
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry