portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | POLSKIE DROGI | Co z odcinkiem S10 na obwodnicy Torunia?
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - wyposażenie samochodu

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Opel Corsa E

Dziecko w Oplu Corsa E - foteliki i w�zki
21-04-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Testy z fotelikami z ka�dej grup zosta� zaliczony pozytywnie. Baga�nik okaza� si� pojemny i jednocze�nie zbyt w�ski pomi�dzy nadkolami.Foteliki:
grupa 0/0+ Maxi-Cosi model CabrioFix montowany ty�em do kierunku jazdy za pomoc� pasa bezpiecze�stwa lub opcjonalnej bazy Isofix FamilyFix z nog� stabilizuj�c�,
grupa 0+/1 Maxi-Cosi model MiloFix montowany przodem do kierunku jazdy za pomoc� Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether (fotelik ten mo�e by� montowany tak�e ty�em do kierunku jazdy),
grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 montowany przodem do kierunku jazdy za pomoc� Isofix z systemem ASP chroni�cym przy uderzeniach bocznych.
Po od��czeniu poduszek powietrznych pasa�era na przednim miejscu mo�na ustawi� fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy. D�ugo�� pasa bezpiecze�stwa by�a wystarczaj�ca, a klamra do jego wpi�cia na odpowiedniej wysoko�ci.Monta� bazy Isofix na kanapie nie stanowi �adnych trudno�ci. Drzwi z ty�u nie maj� zbyt du�ego k�ta otwarcia, ale nie przeszkadza to podczas wk�adania i wyjmowania dziecka w foteliku z grupy 0+/0.G�rny punkt kotwiczenia fotelika Isofix znajduje si� w plecach kanapy. Najlepszy dost�p do niego mamy od strony baga�nika.Monta� fotelika z grupy 1 r�wnie� nie sprawi� k�opot�w. Osoba doros�a mo�e swobodnie posadzi� dziecko w foteliku i zapi�� je szelkami.Podstawa fotelika z grupy 2-3 nie przeszkadza�a w zapi�ciu klamry pasa bezpiecze�stwa.Ustawienie dw�ch fotelik�w na skrajnych miejscach kanapy (mocowanie Isofix) nie pozwala na zabranie 5 osoby...... nawet je�li b�dzie to dziecko (w wieku powy�ej 3 lat), na co b�d� zezwala� przygotowywane zmiany w przepisach.Osoba doros�a siedz�ca za fotelikiem dzieci�cym nie powinna narzeka� na brak miejsca na nogi. Nieco gorszy komfort poczuje osoba, kt�ra zaj�a miejsce na kanapie w odwrotnej konfiguracji.W�zki:
dwucz�ciowy X-lander model X-move,
spacer�wka Inglesina model Trip.
Po zdj�ciu k�podwozie dwucz�ciowego w�zka zmie�ci�o si� na pod�odze baga�nika. Mo�na na nim jeszcze po�o�y� gondol� - ca�o�� zamkniemy pod p�k� baga�nika.Z�o�ony w�zek-parasolka (d�. 105 cm) nie zmie�ci� si� pomi�dzy nadkolami.

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Nowy lider u Opla
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Plusy i minusy | Zdecydowanie do miasta
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry