portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | S1 Oświęcim - Bielsko-Biała w budowie
WEZWANIA DO SERWISU | 5 marek samochodów z fabrycznymi wadami
POLSKIE DROGI | Budowa 100 obwodnic - wrzesień 2022

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Plusy i minusy | Opel Corsa E

Zdecydowanie do miasta
24-04-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Corsa od lat dobrze sprawdza si� ruchu miejskim, a od teraz mo�liwo�� zmiany si�y wspomagania kierownicy u�atwia wiele manewr�w. Przed dalszymi wyprawami zniech�ci�a nas testowana jednostka nap�dowa - ale to kwestia wyboru - i brak prostego dost�pu do firmowej nawigacji.PlusyIsofix. O ile rozmieszczenie tych punkt�w mocowania fotelik�w dzieci�cych jest zestandaryzowane, o tyle dost�p do nich, a tym samym stopie� trudno�ci monta�u, ju� nie. Na szcz�cie coraz wi�cej producent�w samochod�w obudowuje je - chocia� nie ma regu�y, �e we wszystkich modelach - plastikowymi prowadnicami. Nowa Corsa jest tego dobrym przyk�adem - opr�cz b�yskawicznego wr�cz wsuni�cia szyn fotelika, mamy pewno�� prawid�owego ich zakotwiczenia.City. Opel Corsa - patrz�c chocia�by na palet� silnik�w - to zdecydowanie samoch�d do miasta. Manewry parkowania s� tu na porz�dku dziennym i cz�sto trzeba w�o�y� du�o si�y na kr�cenie kierownic� w miejscu. W tym przypadku mo�emy wspom�c si� przyciskiem City (standard w ka�dej wersji wyposa�enia, chyba, �e wybierzemy system Opel Eye), kt�ry zmniejsza si�� oporu uk�adu kierowniczego. Z pe�nym skr�tem k� poradzimy sobie jedn� r�k�.Podw�jna pod�oga. Czyli rzecz, kt�rej nie by�o w testowanej wersji Corsy, ale mo�na j� dokupi� w dowolnej chwili. Nadkola w ka�dej wersji wyposa�enia maj� fabryczne wyprofilowania s�u��ce za stela� dla drugiej, ruchomej pod�ogi baga�nika. To bardzo praktyczne rozwi�zanie pozwalaj�ce lepiej zagospodarowa� przestrze� w baga�niku. Je�li potrzebne b�dzie wi�cej miejsca po prostu p�k� k�adziemy na dolnym poziomie, czyli w�a�ciwej pod�odze. Du�y plus za cen� tej p�ki - 150 z�otych.

MinusyNawigacja. Na li�cie wyposa�enia brakuje tradycyjnej nawigacji. Opel oferuje j� wy��cznie w�r�d p�atnych aplikacji (BringGo), kt�re wgrywamy poprzez smartfona. Ma by� nowocze�nie, ale nie wszyscy u�ytkownicy samochodu maj� takie telefony i radz� sobie ze �wiatem cyfrowym. Do tego trzeba wybra� system IntelliLink, kt�ry w zale�no�ci od wersji wyposa�enia kosztuje od 4 do 1,5 tys. z�otych.Szyby z ty�u. W polskich salonach nie ma ju� chyba modelu samochodu osobowego, w kt�rym przednie szyby by�yby regulowane manualnie. Ich elektryczne sterowanie jest standardem, kt�ry coraz cz�ciej obejmuje tak�e drug� par� drzwi. Przynajmniej w dro�szych wersjach wyposa�enia czy wy�ej plasowanych modelach. W nowej Corsie pasa�erowie siedz�cy na kanapie maj� do dyspozycji tylko korbk�, nawet za dop�at� nie zamienimy jej elektryczny przycisk.Baga�nik. Ma 265 litr�w pojemno�ci, jest g��boki i zmie�ci� si� do niego dwucz�ciowy w�zek dzieci�cy. Ale ju� szeroko�� pomi�dzy nadkolami (wed�ug specyfikacji auta ma 94,4 cm) oraz przek�tna by�a za ma�a na z�o�ony w�zek - parasolk� (d�ugo�� 105 cm). Do tego w baga�niku znalaz�y si� tylko dwa zaczepy do mocowania siatki, a raczej jednej linki zabezpieczaj�cej przewo�one przedmioty.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 821 km, �rednia pr�dko�� 55 km/h, �rednie zu�ycie paliwa 7,3 l/100 km

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Nowy lider u Opla
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry