portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PORADY | Co można zamontować w miejscu fabrycznych amortyzatorów samochodu?
WYPADKI DROGOWE | Tragiczne "rekordy" śmierci na początku i końcu lipca
WEEKEND | Stawki za OC • Taigo • Kontrola aftermarketu • e-mobilność w Gdyni • Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Plusy i minusy | Ford Mondeo V liftback

Z poduszkami w pasach bezpiecze�stwa
26-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nowy Ford Mondeo przynosi do Europy innowacyjne pasy chroni�ce osoby siedz�ce z ty�u. To du�y krok w stron� poprawy bezpiecze�stwa, dziwi wi�c przy tym spos�b umieszczenia wa�nej informacji o statusie przedniej poduszki powietrznej pasa�era.PlusyNowe poduszki powietrzne. Przez par� lat na r�nych europejskich salonach samochodowych Ford prezentowa� model pas�w bezpiecze�stwa z autorskim systemem poduszek powietrznych. W ko�cu rozwi�zanie to zawita�o do nas (pierwsi byli Amerykanie) wraz z pi�t� generacj� Mondeo. Nadmuchiwane pasy montowane s� na skrajnych miejscach kanapy i zast�puj� w tym miejscu poduszki boczne. Ich obecno�� wyklucza jednak monta� fotelik�w z grupy 0/0+ i 1 nie wyposa�onych w system Isofix. Dla nas nie jest to wad�, bo zawsze preferujemy foteliki mocowane na Isofix (czytaj tak�e: Bezpiecze�stwo dzieci | Foteliki i w�zki). Pasy z poduszkami s� opcj� dost�pn� w ka�dej wersji wyposa�enia (850 z�otych) lub w pakietach.Ostrze�enie przed kolizj�. Testowany model Mondeo doposa�ony zosta� pakietem Ultimate (jego cena to a� 9000 z�otych, ale zawarto w niej m.in. adaptacyjne zawieszenie). W jego sk�ad wchodzi te� inny pakiet Pre-Collision Assist, w tym system zapobiegania przed kolizj� z innym pojazdem lub pieszym. Po jego aktywacji na tarczy pr�dko�ciomierza wy�wietla si� stosowna wizualizacja, kt�ra w momencie zagro�enia przybiera ��te lub czerwone ostrze�enie po��czone z sygnalizacj� d�wi�kow�. Jednak szybkie skojarzenie i odczytanie tego komunikatu wymaga�oby oderwania wzroku od drogi, st�d te� pomys�, aby na szczycie kokpitu umie�ci� dodatkowe diody ostrzegawcze. W tym samym momencie zapalaj� si� na czerwono rzucaj�c odbicie na przedni� szyb� - to jedno z najczytelniejszych tego typu rozwi�za�, jakie spotkali�my w testowanych samochodach. Kamera systemu odczytuje r�wnie� ze znak�w drogowych ograniczenia pr�dko�ci.Baga�nik. Nadwozie typu liftback stanowi praktyczn� alternatyw� dla kombi. Miejsca na baga�e jest naprawd� sporo, a w jego optymalnym wykorzystaniu pomaga wysoko podnoszona klapa i du�y otw�r baga�nika. Potwierdza to nasz test z w�zkami dzieci�cymi (czytaj tak�e: Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki). W standardzie wyposa�enia otrzymujemy 4 uchwyty do mocowania linek b�d� siatki zabezpieczaj�cej przewo�one przedmioty. Dodatkowo funkcjonalno�� podnosi elektrycznie sterowana klapa baga�nika, kt�r� mo�na te� otworzy� przesuni�ciem w�asnej stopy pod tylnym zderzakiem (tu w pakiecie Titanium X z reflektorami Ford Dynamic LED za kwot� 5100 z�).

MinusyDioda statusu poduszki powietrznej pasa�era. Jej obecno�� wyklucza ustawienie z przodu fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy. Aby m�c to zrobi� montowany jest wy��cznik jej dzia�ania. W obu przypadkach, po uruchomieniu silnika, kierowca musi by� poinformowany o jej statusie. Z regu�y s� to pod�wietlane piktogramy umieszczone w widocznym miejscu. W nowym Mondeo znalaz�y si� nie tylko na bardzo w�skim wy�wietlaczu, ale te� i daleko, bo tu� przed przedni� szyb�. W efekcie s� s�abo widoczne i �atwe do przeoczenia.Pasy bezpiecze�stwa z ty�u. Zamek do zapinania pasa bezpiecze�stwa umieszczono bardzo blisko uchwytu Isofix. Po wsuni�ciu szyn fotelika z grupy 2-3 trudno by�o zapi�� klamr�. By� mo�e w modelu bez pas�w z poduszk� powietrzn� by�oby �atwiej, tu wymusi�y one grubsz� obudow�, kt�ra skrywa czujniki do jej aktywacji (czytaj tak�e: Bezpiecze�stwo dzieci | Foteliki i w�zki).Active City Stop. W czasach, gdy system zapobiegaj�cy lub ograniczaj�cy skutki kolizji w mie�cie (przy ma�ych pr�dko�ciach) staje si� standardem, Ford ka�e sobie za niego dop�aci�. Z tym faktem pogodziliby�my si� w ta�szych modelach tej marki (��cznie z miejskimi), ale nie w przypadku okr�tu flagowego za ponad 130 tys. z�otych. Opcja ta to wydatek od 1700 do 900 z�otych (zale�nie od wersji wyposa�enia), alternatyw� jest wybranie odpowiedniego pakietu.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans 510 km, �rednia pr�dko��: 38 km/h, �rednie zu�ycie paliwa: 7,9 l/100 km.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry