WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków drogowych | 2021

Ostateczne podsumowanie sytuacji na polskich drogach w 2021

04-04-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Lubuska Policja

Policja opublikowała raport Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku. To był kolejny okres z wyraźną poprawą bezpieczeństwa, ale też i wzrostem liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących.

Wypadki drogowe - podsumowanie roku 2021

Co miesiąc publikujemy wstępne statystki policji dotyczące wypadków drogowych, poszkodowanych i zabitych w nich osób. Na tej podstawie w podsumowaniu 2021 roku informowaliśmy o 21 347 zdarzeniach, 24 279 rannych i 1850 ofiarach śmiertelnych. Niestety, w ostatecznym rozrachunku bilans ten jest o wiele wyższy.

Według oficjalnego raportu policji, w 2021 roku doszło do 22 816 wypadków, w których 26 415 osób odniosło obrażenia, a 2245 śmierć. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa do lat poprzednich w każdym aspekcie. Na przestrzeni dekady nastąpił spadek - odpowiednio - o 38 proc., 42 proc. i 37 proc.

W podziale na województwa najniebezpieczniej było Mazowszu, chociaż policja wydziela z niego obszar Warszawy. A wówczas na „pierwsze” miejsce wysuwa się wielkopolskie. Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków w danych województwie. Najwyższy (18,2) ma podlaskie, a najniższy (6,4) małopolskie. Średnia dla Polski wynosi 9,8.

W skali roku do największej liczby wypadków doszło w miesiącu czerwcu (2610, tj. 11,4 proc. ogółu), a do najmniejszej w lutym (1050/4,6 proc.). Analogicznie pod względem osób poszkodowanych - odpowiednio 3016/11,4 proc. i 1228/4,6 proc. Niemniej najwięcej osób zginęło w październiku (234/10,4 proc.). Najmniej w lutym (102/4,5 proc.).

Najczęściej do wypadków dochodziło w ciągu dnia (72,1 proc. zdarzeń, 72,6 proc. poszkodowanych i 59,2 proc. zabitych). Blisko 2/3 tych zdarzeń miało miejsce na obszarze zabudowanym (podobnie było z osobami rannymi), to aż 60 proc. ofiar śmiertelnych było na obszarze niezabudowanym.

Jako główną przyczynę wypadku drogowego policjanci wskazywali zderzenie boczne pojazdów (32,3 proc.). W ich następstwie także co trzecia osoba z ogółu odnosiła obrażenia. W przypadku zabitych najwięcej osób było pieszymi (23 proc.).

W nieco ponad 90 proc. wypadków sprawcami byli kierujący, najczęściej z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu (27 proc. ogółu), niedostosowania prędkości do warunków ruchu (25,5 proc.) czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu (10,2 proc.). W podziale na wiek były to osoby pomiędzy 25-39 rokiem życia (32 proc.).

Najczęściej w następstwie wypadków drogowych ginęli kierowcy samochodów osobowych (33 proc.), piesi (23 proc.) i pasażerowie samochodów osobowych (15 proc.).

W 2021 roku policjanci ujawnili 101 892 kierujących pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i nietrzeźwości). W porównaniu r/r to więcej o 2951 takich osób. Jednocześnie zwiększono liczbę przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu o nieco ponad półtora miliona kontroli.