POLSKIE DROGI

Aktualności | A4 oraz S7 i S8

Dobre i złe wiadomości od drogowców

28.10.2023 | oprac. redakcja | foto: GDDKiA/archiwum

Ministerstwo Infrastruktury kontynuuje modernizację autostrady A4 w województwie śląskim. W czasie odciąga się realizacja na S7 fragmentu Zakopianki i S8 poniżej Wrocławia.

Polskie drogi – modernizacja i poszerzenie autostrady A4 od granicy z województwem opolskim do węzła Katowice Murckowska

Szerzej na A4 w województwie śląskim

W mijającym tygodniu Minister Infrastruktury podpisał program inwestycyjny na rozbudowę kolejnego fragmentu autostrady A4. Tym razem dotyczy odcinka od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Katowice Murckowska (60 kilometrów). Istnieją tu zróżnicowane przekroje jezdni, po dwa, trzy lub cztery pasy w każdą stronę. Obecne natężenie ruchu oraz długi czas eksploatacji infrastruktury wymaga nie tylko modernizacji nawierzchni, ale też poszerzenia.

Program dla tej inwestycji przewiduje przebudowę 11 węzłów drogowych, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych oraz 119 wiaduktów. Ponadto zostaną rozebrane niepotrzebne już punkty poboru opłat. Proces przygotowań do tych prac zaplanowano do 2028 roku, zaś realizację do 2033.

Niedawno Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało przebudowę A4 na odcinku Katowice - Kraków. Niemniej do 2027 roku zarządza nim koncesjonariusz, spółka Stalexport.

Polskie drogi – bez umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla S7 Zakopianka pomiędzy Krakowem a Myślenicami

Opóźnienia na pierwszym fragmencie Zakopianki

Oddala się w czasie podpisanie umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami (czyli tzw. Zakopianki). Wyłoniony na początku tego miesiąca zwycięzca przetargu, firma Transprojekt Gdańsk (26,6 mln zł), zrezygnowała z podpisania przetargu.

Jako argument podano „błędne przeliczenie kosztów w złożonej przez siebie ofercie”. W następstwie GDDKiA unieważniła całą procedurę, nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

W ramach STEŚ wykonawca ma zaproponować kilka wariantów przebiegu drogi (wstępnie założono, że na A4 powstanie nowy węzeł pomiędzy istniejącymi Kraków Południe i Kraków Bieżanów), zaś optymalny zostanie wskazany w uzyskanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na realizację tych prac wyznaczono 6 lat.

Polskie drogi – odwołanie od wyniku przetargu S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski

Odwołania na S8 Kobierzyce - Jordanów

Przesuwa się także termin podpisania umowy na projekt i budowę ekspresówki S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (13,8 km). Przyczyną jest złożenie odwołania do wyników przetargu, które złożył jeden z oferentów - firma Strabag. Zwycięzcą została firma Porr (401,1 mln zł). Najwyższa oferta wynosiła 547,8 mln zł, przy założony budżecie w wysokości 718,4 mln zł.

Do czasu rozstrzygnięcia zasadności przez Krajową Izbę Odwoławczą drogowcy muszą wstrzymać się z dalszymi procedurami. Czas na projekt i realizację tego fragmentu S8 wynosi 39 miesięcy (z wyłączeniem robót w okresie zimowym) od dnia podpisania umowy.