POLSKIE DROGI

Bezpieczeństwo | Fotoradary

Dziś kaskadowe pomiary prędkości w całym kraju

15-07-2022 | oprac. Maciej Kalisz | foto: policja

W piątek 15 lipca policja prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Kaskadowy pomiar prędkości”. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez ograniczenie ryzykownych zachowań kierujących, którzy przekraczają dozwolone limity prędkości. Funkcjonariusze będą również reagować na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Polskie drogi - Kaskadowe pomiary prędkości

Podczas działań szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Policjanci, w ramach działań, będą prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie (co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tym samym odcinku drogi), jak i dynamicznie przy użyciu pojazdu z wideorejestratorem.

Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak przekraczanie prędkości.

W 2021 roku kierujący pojazdami spowodowali ponad 20 tys. wypadków drogowych, z czego 5254 powstało na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu. W zdarzeniach tych śmierć poniosły aż 793 osoby.

Policjanci apelują do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zdejmowali nogę z gazu w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Przypominają, że taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Z kolei bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu panowanie nad pojazdem. Dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.