WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków drogowych | Październik 2022

Jedenaście ofiar na drodze w ciągu jednego dnia października

02-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Policja

Trzy następujące po sobie dni - 17, 18 i 19 października - miały najwyższy bilans liczbowy pod względem - odpowiednio - wypadków, rannych i zabitych. Także trzy dni minionego miesiąca zakończyły się informacją o jednej ofierze śmiertelnej na polskich drogach. Jedna taka doba z okresu Wszystkich Świętych.

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie października 2022 i pięciu dni okresu Wszystkich Świętych

W październiku 2022 doszło na polskich drogach do 1830 wypadków. W ich następstwie 2004 osób odniosło obrażenia, a 166 osób zginęło. Do wstępne dane z raportów dziennych policji, ostateczny bilans niestety będzie wyższy.

Do największej liczby wypadków (87) doszło w poniedziałek, 17 października (85 rannych i 8 zabitych). Natomiast najwięcej poszkodowanych (90) było dzień później (86 wypadków i 10 zabitych).

Z kolei najwięcej osób (11) poniosło śmierć w środę, 19 października (66 wypadków i 78 rannych).

Do najmniejszej liczby wypadków drogowych (33) doszło w niedzielę, 23 października (40 rannych i 6 zabitych). Tego też dnia było najmniej poszkodowanych.

We wstępnych statystykach minionego miesiąca widnieją trzy dni z jedną ofiarą śmiertelną. To niedziela, 2 października (47 wypadków i 61 rannych) oraz dwa następujące po sobie poniedziałki, 24 października (70 wypadków i 79 rannych) i 31 października (56 wypadków i 66 rannych).

Nietrzeźwi kierujący - październik 2022

W październiku funkcjonariusze policji ujawnili 9004 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Najwięcej takich osób (416) było w sobotę, 8 października.

Drogowa statystyka z 304 dni 2022 roku

Od początku 2022 roku - to dane wstępne - na polskich drogach doszło do 17 710 wypadków (średnia dzienna 58). Zostało w nich poszkodowanych 20 081 osób (66), a 1425 poniosło śmierć (5).

Wszystkich Świętych 2022 na polskich drogach

Tegoroczne święto zmarłych wypadło we wtorek. Z tego względu okres dużego natężenia ruchu na drogach rozłożył się na pięć dni, od piątku, 28 października.

W tym czasie doszło - to także wstępne dane - do 287 wypadków, w których 326 osób odniosło obrażenia, a 25 osób zginęło. Najtragiczniejszym dniem był wspomniany piątek (78 zdarzeń, 75 rannych i 9 zabitych).

Do najmniejszej liczby wypadków (39) doszło we wtorek, 1 listopada (45 rannych i 7 zabitych). Tego też dnia najmniej osób zostało poszkodowanych. Natomiast jedna osoba zginęła w poniedziałek, 31 października (56 wypadków i 66 rannych.

W tym okresie policjanci ujawnili 1597 nietrzeźwych kierujących.

W przeliczeniu na doby (4 w okresie Wszystkich Świętych 2021) w tym roku było „bezpieczniej”.