POLSKIE DROGI

Aktualności | S17

Kolejny falstart na S17

17.02.2024 | oprac. redakcja | grafika: archiwum

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przygranicznego odcinka S17 wpłynęło sześć ofert. Żadna propozycja cenowa nie zmieściła się w założonym przez GDDKiA budżecie.

Polskie drogi - kolejny nierozstrzygnięty przetarg na S17

Droga ekspresowa S17 połączy Warszawę z przejściem granicznym Hrebenne z Ukrainą. Obecnie gotowych jest blisko 200 kilometrów pomiędzy stolicą Polski a Lublinem (węzeł Piaski Zachód). Kolejnych 50 kilometrów jest na różnym etapie realizacji.

Zakończone właśnie postępowanie przetargowe dotyczy około dwóch kilometrów S17 prowadzącej do planowanego terminala granicznego w Hrebennem (woj. lubelskie). Zadaniem zwycięzcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz przedstawienie wariantów przebiegu drogi, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia ostatniej fazy, czyli poszukiwania wykonawcy projektu i budowy.

Swoje propozycje złożyło sześć firm. Najtańsza oferta pochodzi od biura Sweco Polska (4,5 mln zł), najdroższa od konsorcjum MPRB, Mosty Kraków i MP Infra (9 mln zł). GDDKiA przygotowała na to zadaniem 3,3 mln zł, a więc żadna z ofert nie mieści się w budżeci.

Co więcej, to już drugie postępowanie w tej sprawie. Poprzednie zostało unieważnione z tego samego powodu (wpłynęły cztery oferty, najtańsza także od firmy Sweco Polska na kwotę 4,7 mln zł). W obecnej sytuacji GDDKiA przeanalizuje złożone propozycje, następnie zdecyduje o podjęciu kolejnych działań.