BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Bezpieczeństwo | Wypoczynek dzieci

Na starcie ferii zimowych 2022

14-01-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Bezpieczeństwu dzieci podczas zimowej przerwy w nauce poświęcone było spotkanie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wzięli w nim udział także ministrowie edukacji i infrastruktury.

Bezpieczeństwo dzieci - ferie 2022

Od blisko dwóch dekad ferie zimowe dla dzieci w wieku szkolnym wypadają w różnych terminach, które przydzielono do poszczególnych województw Polski. Powodem takiego rozłożenia była chęć zwiększenia dostępności miejsc wypoczynkowych w tym okresie. Obecnie nabiera to dodatkowego znaczenia, bo pozwala zachować większy dystans społeczny.

"W systemie bazy wypoczynku zgłoszonych jest 4500 wypoczynków, w których będzie uczestniczyło około 130 000 dzieci i młodzieży. To dopiero początek ferii, więc liczba zgłoszeń będzie rosła. Aby wypoczynek dzieci podczas ferii odbywał się bezpiecznie przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne dla organizatorów zorganizowanego wypoczynku. Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych form wypoczynku"

– mówił na spotkaniu z mediami Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W 2022 roku w pierwszej turze (17 - 30 stycznia) ferie obejmą województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Tydzień później (24 stycznia - 6 lutego) podlaskie i warmińsko-mazurskie. Ostatni dzień stycznia (do 13 lutego) to czas wolny dla dzieci z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Na końcu (14 - 27 lutego) dla lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

"Inspekcja Transportu Drogowego zapewnia bezpieczeństwo najmłodszym w okresie ferii zimowych. Sprawdzenie stanu technicznego autokarów oraz trzeźwości kierowców to podstawowy warunek udanego wypoczynku. Rodzice oraz organizatorzy zimowisk mogą zwrócić się do ITD z prośbą o dokonanie takiej kontroli"

– dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przedstawiciele ITD apelują, aby prośby o kontrole autokarów zgłaszać z wyprzedzeniem, a nie w dniu wyjazdu. Najlepiej w wojewódzkich oddziałach, do których kontakty podane są na stronie glowny-inspektorat-transportu-drogowego Takie kontrole prowadzą także policjanci ruchu drogowego (w załączeniu lista jednostek, miejsc i numerów telefonów).

Służby mundurowe zwracają uwagę, że dane techniczne i ubezpieczenie autokaru można zweryfikować on-line na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl

Przed rokiem inspektorzy z ITD przeprowadzili kontrole 1200 autokarów. W ich efekcie zatrzymali 60 dowodów rejestracyjnych. Co więcej, aż 14 z tych pojazdów w ogóle nie powinno być użytkowanych, stąd wydano zakazy dalszej jazdy. Najczęściej wykryte usterki dotyczyły układu hamulcowego i kierowniczego.

"Mamy nadzieję, że przewoźnicy oraz kierowcy będą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, autokary będą sprawne technicznie, a kierowcy wypoczęci. Zwracam też uwagę, że zaostrzone zostały kary dla kierowców ciężarówek i autobusów, którzy dopuszczają się manipulacji w tachografach, na przykład kiedy kierowca nie używa swojej karty lub swojej wykresówki, albo wyłączony jest tachograf, który powinien między innymi rejestrować czasy pracy. Stwierdzenie tego typu niedozwolonych praktyk, skończy się nie tylko karą finansową, ale również zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy na trzy miesiące"

- przypomniał Alvin Gajadhur, Szef Inspekcji Transportu Drogowego.

Jednocześnie zaapelowano o używanie podczas podróży pasów bezpieczeństwa, noszenia elementów odblaskowych i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Niedozwolona jest organizacja kuligów poprzez przywiązywanie sanek (i innych przedmiotów) do pojazdów mechanicznych.

Pamiętaj o podstawowych zasadach podróży autokarem!

  • Podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem m.in. czasu na postój.

  • Po każdych 4,5 godzinach jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godzin, może zostać wydłużony do 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

  • Autokar, którym podróżują dzieci i młodzież w wieku do lat 18, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pojazdu tablicami barwy żółtej z czarnym symbolem dzieci.

  • Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa - zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte.

  • Przejścia w autokarze muszą być wolne. Korzystanie z nich nie może być utrudnione np. poprzez pozostawione bagaże.

  • Pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad podczas jazdy. Niebezpieczne jest np.: chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi, głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę.

  • Należy zachować ostrożność w trakcie postojów, które powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Nie należy wsiadać lub wysiadać z autokaru od strony jezdni, ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.

  • źródło: GITD