POLSKIE DROGI

Aktualności | S6

Opóźnienia na budowie S6 Koszalin - Słupsk

03-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Przeciąga się wybór wykonawców dwóch fragmentów S6 w województwie zachodniopomorskim. Zwycięzca przetargów na te inwestycje na trzy dni przed terminem wycofał się z podpisania umów.

Polskie drogi - ponowny wybór wykonawców na S6 Koszalin - Słupsk

W drugiej połowie sierpnia od podpisania umowy na projekty wykonawcze i budowę dwóch odcinków S6 uchyliła się firma Polaqua. W tej sytuacji formalności musi stać się zadość i GDDKiA zobligowana jest do ponownego badania złożonych ofert i wskazania najkorzystniejszej z nich.

Tak też się stało w przypadku fragmentu S6 Koszalin - Sławno (23,2 km). Nowym zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud (657,9 mln zł). Decyzję o tym ogłoszono 2 września, a pozostali oferenci - w sumie było ich 12 - mają dziesięć dni na złożenie odwołań.

Dla przypomnienia do wyniku pierwszego przetargu złożono dwa takie zastrzeżenia, które dotyczyły między innymi zaproponowania rażąco niskiej ceny. Firma Polaqua wyliczyła ten kontrakt na 614,8 mln zł.

W przypadku drugiego odcinka S6 Sławno - Słupsk (22,9 km) złożono dziewięć ofert. Drugą najkorzystniejszą kwotę, po wycofanej firmie Polaqua (678,3 mln zł), zaproponowała firma Stecol Corporation (701,6 mln zł). Ona też złożyła odwołanie do pierwotnego wyboru.

Obie sprawy znalazły już rozstrzygnięcia w postaci decyzji o oddaleniu zarzutów. Pomimo korzystnego dla siebie wyroku firma Polaqua uchyliła się od podpisania tych umów.

Wyłonieni na nowo wykonawcy będą mieli za zadanie przygotować projekty wykonawcze i zrealizować prace budowlane. Na pierwsze zadanie mają 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Na drugie 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia - 15 marca). Pierwotny termin zakładał zakończenie tych inwestycji w 2025 roku.