POLSKIE DROGI

Aktualności | S10

Przygotowania do budowy ostatniego fragmentu S10 rozpoczęte

06-08-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Plan budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej wiąże się również z odcinkiem S10, który połączy ją z autostradą A1. Docelowo ekspresówka ta będzie miała początek na węźle Szczecin Kijewo.

Polskie drogi - podpisanie umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej S10 Włocławek - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to planowany ring w województwie mazowieckim, który docelowo będzie miał 300 kilometrów długości. W zależności od odcinka drogi będzie to autostrada A50 lub ekspresówka S50.

Na początku lipca GDDKiA podpisała dwie umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla fragmentów od S10 do DK92 (parametry S50) i dalej do S7 prowadzącej ze stolicy na południe Polski (na przecięciu z A2 ekspresówka zmieni się w A50).

Przy tej okazji poinformowano również o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji dla planowej jednocześnie S10 od Włocławka (węzeł z A1) do OAW w okolicach Naruszewa i dalej już jako część ringu do S7 (relacja Trójmiasto - Warszawa). Od tej decyzji odwołał się jeden z uczestników przetargu. Sprawa trafiła do KIO, która potrzymała pierwotne rozstrzygnięcie.

W miniony czwartek, 4 sierpnia 2022, GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej konsorcjum firm TPF i Databout (22 mln zł). Rozpoczęty właśnie czas realizacji wynosi 44 miesiące, przy czym złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie powinno nastąpić później niż po 29 miesiącach.

Opracowana dokumentacja ustali ostateczny wariant przebiegu drogi - przyjmuje się, że odcinek S10 będzie miał 100 km długości, a OAW S50 około 20 km.

Podpisana umowa obejmie również przygotowania do połączenia ekspresówki z Płockiem. Będzie nimi nowa droga krajowa nr 60 o przekroju dwóch jezdni.

Nowe połączenie drogowe Szczecin - Warszawa

Docelowo S10 połączy węzeł Szczecin Kijewo (A6/DK10) z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (S50). W sumie będzie to około 460 kilometrów biegnące przez województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

Polskie drogi - raport z realizacji S10 węzeł Szczecin Kijewo - Toruń Południe

Obecnie funkcjonują niewielkie jej fragmenty:

 • Szczecin Zdunowo - Stargard Wschód (około 26 km);

 • obwodnica Wałcza (blisko 18 km);

 • obwodnica Bydgoszczy ze wspólnym przebiegiem S5 (ponad 19 km).

S10 jest także częścią autostrady A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ (35 km). Na tym odcinku planowane jest dobudowanie trzeciego pasa. Jeszcze w tym roku GDDKiA chce ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania DŚU.

Ponadto na różnych etapach realizacji S10, stan na 6 sierpnia 2022, są odcinki:

 • Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo (6 km), 5 listopada 2020 roku został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowany termin oddania do ruchu 2025 rok;

 • Stargard Wschód - Piła Północ (108 km), z wyłączeniem istniejącej już obwodnicy Wałcza inwestycja została podzielona na pięć odcinków (Stargard - Recz, Recz - Łowicz Wałecki, Łowicz Wałecki - Mirosławiec, Mirosławiec - Wałcz i Wałcz - Piła), na początku 2022 roku zostały podpisane umowy na opracowanie Koncepcji programowej, czas realizacji każdej wynosi 13 miesięcy, planowany termin oddania do ruchu 2026 rok;

 • Piła Wschód - obwodnica Wyrzyska (28 km), 15 grudnia 2021 roku został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowany termin oddania do ruchu 2028 rok;

 • obwodnica Wyrzyska (8 km), 1 września 2021 roku podpisano umowę na opracowanie Koncepcji programowej wraz z materiałami do złożenia wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drugiej jezdni, czas realizacji wynosi 34 miesiące, planowany termin oddania do ruchu 2025 rok;

 • obwodnica Wyrzyska - Bydgoszcz Zachód (40,8 km), 9 maja 2022 roku został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowany termin oddania do ruchu 2025 rok;

 • Bydgoszcz Południe - Emilianowo (9 km), 6 maja 2022 roku została podpisana umowa na projekt i budowę wraz z fragmentem DK25, planowany czas realizacji to 41 miesięcy z wyłączeniem okresów przerw zimowych na etapie robót budowlanych, planowany termin oddania do ruchu 2026 rok;

 • Emilianowo - Solec (8,6 km), etap kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wywiązania się z kontraktu zostanie podpisana umowa z wykonawcą, planowany termin oddania do ruchu 2026 rok;

 • Solec - Toruń Zachód (21,2 km), 6 maja 2022 roku została podpisana umowa na projekt i budowę, planowany czas realizacji to 41 miesięcy z wyłączeniem okresów przerw zimowych na etapie robót budowlanych, planowany termin oddania do ruchu 2026 rok;

 • Toruń Zachód - Toruń Południe (11,8 km), zwycięzca przetargu, konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot i SP Sine Midas Stroy (partnerzy), w czerwcu 2022 roku zrezygnował z podpisania umowy na projekt i budowę drugiej jezdni, GDDKiA prowadzi negocjacje z drugim w kolejności oferentem, planowany termin oddania do ruchu 2026 rok.