WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków | Przejazdy kolejowo-drogowe | 2021

W 2021 roku wzrosła liczba zabitych na przejazdach kolejowych

07-02-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum i PKP PLK

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowała bezpieczeństwo na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych w 2021 roku. Niestety było więcej zdarzeń i ofiar śmiertelnych.

Wypadki drogowe - wzrosła liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i zabitych w nich osób, podsumowanie 2021

Według wstępnych danych w 2021 roku na przejazdach kolejowych (kat. A-E) doszło do 201 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów mechanicznych (+43 w porównaniu do 2020). Sprawcami niemal wszystkich byli kierowcy i piesi. Jako najczęstsze przyczyny podawane jest ignorowanie czerwonego światła, niezastosowanie się do znaku STOP, omijanie zamkniętych półrogatek czy wjeżdżanie na przejazd w momencie opuszczania szlabanów.

W następstwie tych zdarzeń śmierć poniosło 49 osób (+5 w odniesieniu do 2020), a 17 osób odniosło ciężkie obrażenia (-3 r/r). Jak zastrzegają kolejarze ostateczny bilans może być wyższy, jak i niepełny ze względu na trudności pozyskania informacji z placówek medycznych czy policji.

Efektem tych wypadków i kolizji w ubiegłym roku były przerwy w kursowaniu pociągów, które wyniosły około 600 godzin (co przekłada się na 25 dni).

W 2021 roku doszło także do 165 potrąceń osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych (w statystyki te nie są wliczane samobójstwa). W ich następstwie 131 osób zginęło, a 25 zostało ciężko rannych. Bilans ten w porównaniu do 2020 roku jest znacznie wyższy - odpowiednio - o 34 zdarzenia, 35 zabitych i 3 poszkodowanych.

Od wielu lat PKP PLK prowadzi akcje edukacyjne pod wspólnym hasłem "Bezpieczny przejazd". Na początku 2022 roku rozpoczęła się kolejna edycja, w której po raz kolejny zwrócono się z apelem o "Posłuchanie głosu rozsądku". W jej ramach przygotowano trzy zestawy materiałów - dla dzieci i rodziców, nauczycieli oraz kierowców i instruktorów nauki jazdy.

Wypadki drogowe - rola żółtej naklejki na przejazdach kolejowo-drogowych

Wśród nich znajduje się między innymi informacja o roli tzw. żółtej naklejki. Jest ona umieszczona na każdym przejeździe kolejowym i oprócz numerów telefonów alarmowych posiada unikalny numer porządkowy. Pomaga to w szybkiej identyfikacji miejsca, w którym doszło do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, np. utknięcia pojazdu pomiędzy szlabanami czy niedziałającej sygnalizacji świetlnej.

Tylko w 2021 roku skorzystano z tego sposobu 7107 razy, w 458 przypadkach dyspozytor wprowadził ograniczenia prędkości i wydał maszyniście polecenie ostrożnej jazdy. Na podstawie 160 zgłoszeń podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu.

PKP PLK wprowadza również monitoring wizyjny na przejazdach kolejowych. Wkrótce swoje urządzenia dołoży Inspekcja Transportu Drogowego. Po raz pierwszy w wybranych miejscach zostaną zainstalowane fotoradary. Wytypowano do tego pięć przejazdów:

  • Makowiska (woj. kujawsko-pomorskie) - droga wojewódzka nr 397 (Otorowo-Makowiska), przejazd kat. C (bez rogatek),

  • Parkowo (woj. wielkopolskie) - droga powiatowa Jaracz-Józefinowo, przejazd kat. C,

  • Radomsko (woj. łódzkie) - ul. Piłsudskiego, przejazd kat. B,

  • Warszawa (woj. mazowieckie) - ul. Cyrulików/Okuniewska w Rembertowie, przejazd kat. B (pół rogatki),

  • Wrocław (woj. dolnośląskie) - ul. Szczecińska, przejazd kat. B.