PRZEPISY

Nowelizacje | Kodeks karny

Znowelizowane prawo umożliwi konfiskatę pojazdu

17-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Lubuska Policja

Ciąg dalszy zaostrzania kar za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Tym razem wobec kierujących pojazdami mechanicznymi na „podwójnym gazie”.

Przepisy - znowelizowany Kodeks karny pozwoli na konfiskatę pojazdu kierującego pod wpływem alkoholu

Na początku 2022 roku podwyższono stawki mandatów za wykroczenia na drodze. Jednocześnie wprowadzono pojęcie recydywy, pod którą kryje popełnienie tego samego czynu (z katalogu określonego w przepisach) w okresie dwóch lat od daty pierwszego. W efekcie kara pieniężna - co obowiązuje dopiero od 17 września - jest podwajana. I tak na przykład za „przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej” grzywna wynosi 2500 i 5000 złotych.

Także od września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Ich liczbę za wybrane wykroczenia podniesiono do 15. Utrzymano przy tym maksymalną wysokość 24 pkt., wydłużając ich „ważność” do dwóch lat, ale liczonych od daty opłacenia mandatu. I zniesiono możliwość ich zmniejszenia na kursach reedukacyjnych.

Konfiskata pojazdu za "podwójny gaz"

W lipcu posłowie przegłosowali kolejne zmiany przepisów, tym razem w Kodeksie karnym. Zdefiniowano między innymi zasady postępowania wobec kierującego, który po spowodowaniu zdarzenia na drodze uciekł z miejsca, a po zatrzymaniu twierdził, że spożył alkohol bądź zażywał środki odurzające dopiero po tym fakcie. Za ten czyn sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdu do lat trzech, a przy ofierze śmiertelnej lub osobie ciężko rannej - dożywotnio.

Czyli są to te same kary, co wobec kierującego, któremu udowodniono to podczas badania na miejscu zdarzenia.

Kolejną zmianą, budzącą już społeczne emocje, jest konfiskata pojazdu. Określono ją dla dwóch sytuacji:

  • gdy podczas kontroli badania wykaże w organizmie kierującego ponad 1,5 promila alkoholu;

  • gdy sprawcą wypadku był kierujący, w którego organizmie stwierdzono powyżej pół promila alkoholu.

Zdefiniowano przy tym wyjątki, jak znaczne zniszczenie pojazdu, czy prawo własności do niego osoby trzeciej (np. leasing). Wówczas zasądzana jest kara pieniężna kwocie wartości wpisanej do polisy ubezpieczeniowej. Przy jej braku brana jest pod uwagę średnia rynkowa.

I jeszcze jedno odstępstwo - wobec sprawcy wypadku, który w ramach pracy kierował pojazdem pracodawcy, np. autobusem. Wówczas zasądzana będzie nawiązka w wysokości minimum pięciu tysięcy złotych.

Senat był na NIE, Sejm zagłosował ZA

Projekt tych zmian trafił do Senatu, który je odrzucił i w połowie wakacji odesłał do Sejmu. 16 listopada odbyło się głosowanie nad dalszym losem uchwały Izby Wyższej. Za odrzuceniem tej decyzji - przy frekwencji 445 posłów - 229 było za (bezwzględna większość to 223), 206 przeciw, 10 się wstrzymało.

Tym samym „ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw” trafi na biurko Prezydenta RP. Jeśli zostanie podpisana, to nowelizacja (w szerszym niż przytoczonym zakresie) wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy. Wyjątkiem będzie konfiskata pojazdów - dla tych przepisów przewidziano rok od dnia ogłoszenia.