POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - grudzień 2022

29-12-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Dzwola, Gorajec, Łąck, Szwecja i Wschowa.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Dzwola i Gorajec, DK74

Dzwola i Gorajec

W województwie lubelskim powstanie siedem nowych obwodnic. Pięć z nich zaplanowano w ciągu drogi krajowej nr 74. W przypadku miejscowości Dzwola zakończono przetarg na wykonawcę. Wpłynęło pięć ofert, najniższa od konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II i PBI Infrastruktura (190 mln zł przy założonym przez GDDKiA budżecie 196 mln zł).

Po weryfikacji złożonych dokumentów ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku. Do półrocza powinna rozpocząć się budowa, a oddanie do ruchu ma nastąpić w dwa lata później.

Obwodnica Dzwoli będzie miała 2,7 km długości o przekroju jednej jezdni i przebiegnie nowym śladem po północnej stronie tej miejscowości. Inwestycja obejmuje też rozbudowę 9,3 km DK74 do połączenia w funkcjonującą już obwodnicą Frampola.

Na tym samym etapie są przygotowania do budowy obejścia Gorajca (także DK74). W tym przypadku złożono osiem ofert, najniższa pochodzi od konsorcjum firm Mosty Łódź i Antex II (119 mln zł) i jest o wiele poniżej zarezerwowanej przez GDDKiA kwoty (184 mln zł).

Drogowcy także planują rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy w I kwartale 2023. Inwestycja obejmuje przekrój jednej jezdni o długości 6,6 km nowym śladem po północno-zachodniej stronie Gorajca. W jej ciągu powstaną między innymi trzy przejazdy bezkolizyjne oraz most.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Wschowa i Dębowa Łęka, DK12

Wschowa i Dębowa Łęka

W ramach rządowego programu w województwie lubuskim powstanie osiem obwodnic. W tym wspólna dla miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka (DK12). Drogowcy złożyli właśnie dla tej inwestycji wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jej zapis ustali ostateczny przebieg na podstawie proponowanych wariantów.

Preferowany, oznaczony jako 1b, ma około 7 km długości i omija Wschowę od południowo-wschodniej strony, a Dębową Łękę od południa.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Łąck, DK60

Łąck

Województwo mazowieckie wzbogaci się o dziewięć nowych obwodnic. W ostatnim miesiącu grudnia 2022 roku drogowcy złożyli wniosek o wydanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla Łącka (DK60).

Preferowany jest przebieg w wariancie 1A po północnej stronie miasta o długości około 3 kilometrów.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Szwecja, DK22

Szwecja

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano dziewięć nowych obwodnic. Dla inwestycji miejscowości Szwecja (DK22) uzyskano właśnie Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jako najkorzystniejszy wskazano wariant C2 o długości 4,2 km z przebiegiem po północnej stronie miasta i mostem nad rzeką Pilawa.

Teraz wykonawca musi przeprowadzić szczegółowe badania terenu i opracować ostateczne rozwiązania techniczne. W 2023 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na projekt i budowę tej drogi.