POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - październik 2022

28-10-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Dobre Miasto, Dzwola, Głogów i Szczecinek.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Głogów

Głogów

W województwie dolnośląskim zaplanowano siedem obwodnic. Jedną z nich zyska Głogów (DK12). Drogowcy otrzymali właśnie Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest wstępem do opracowania Koncepcji programowej i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

Wybrany wariant ten obwodnicy pobiegnie nowym śladem, po zachodniej stronie Głogowa. Będzie miała przekrój dwóch jezdni - po dwa pasy ruchu w każdą stronę - o długości 18 km. W jej ciągu powstanie most nad Odrą oraz cztery węzły: Nielubia, Słone, Głogów Lotnisko oraz Serby. Według planów zostanie oddana do ruchu w 2027 roku.

Dla pozostałych obwodnic - Kaczorowa (DK3), Legnicy (DK94), Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Oławy (DK94) i Złotego Stoku (DK46) - prowadzone są prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Dzwola

Dzwola

Także siedem nowych obwodnic zaplanowano w województwie lubelskim. GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na realizację obejścia Dzwoli (DK74). Ona również pobiegnie nowym śladem, po zachodniej stronie miasta.

Inwestycja obejmuje jednojezdniowy odcinek o długości 2,7 km oraz rozbudowę istniejącego już fragmentu (9,2 km) z włączeniem do obwodnicy Frampola. Dodatkowo powstanie sześć skrzyżowań i dwa ronda oraz obiekt mostowy z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym. Otwarcie zaplanowano w 2025 roku.

Na etapie poszukiwania wykonawcy jest również obwodnica Gorajca. Dla pięciu pozostałych - Janowa Lubelskiego (DK74), Łęcznej (DK82), Łukowa (DK63 i DK76), Szczebrzeszyna (DK74) i Zamościa (DK74) - trwają prace przygotowawcze.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Dobre Miasto

Dobre Miasto

W województwie warmińsko-mazurskim wybrano pięć miejscowości, dla których powstaną nowe obwodnice. Inwestycja dla jej z nich - Smolajn - była już wcześniej przygotowywana. I została już - w sierpniu 2022 - oddana do ruchu. Jednocześnie opracowano listę rezerwową, a na tej znalazła się miejscowość Dobre Miasto (DK51).

Właśnie zakończono przetarg na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej obwodnicy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm STI z Warszawy i S.Te.P. z Włoch.

Przy braku odwołań zostanie podpisana umowa (przełom października i listopada) z czasem realizacji 42 miesiące. Przy tym założeniu przetarg w formule Projektuj i buduj mógłby zostać ogłoszony w 2026 roku. Część kosztów prac przygotowawczych - w wysokości 1,5 mln zł - pokryje Gmina Dobre Miasto.

Według założeń obwodnica będzie miała jednojezdniowy przekrój o długości ośmiu kilometrów. Jej początek wypadnie na przebudowywanym aktualnie odcinku Smolajny - Kosyń, z drugiej strony dowiąże do istniejącego już obejścia Barcikowa.

Dla obwodnicy Gąsek (DK65) trwa przetarg na projekt i budowę (zakończenie na początku listopady), zaś dla Dywit/Olsztyna (DK51) przygotowywane jest Studium korytarzowe. Natomiast dla Pisza (DK58/DK63) i Szczytna (DK53/DK57) opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Szczecinek

Szczecinek

Aż dziewięć nowych obwodnic powstanie w województwie zachodniopomorskim. Dla jednej z nich - miejscowości Szczecinek (DK20) - wydano właśnie decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Oznacza to rozpoczęcie prac budowlanych w terenie.

Wykonawca, firma Budimex (107 mln zł), ma na to 19 miesięcy z wyłączeniem przerw zimowych (15 grudnia - 15 marca). Zgodnie z tym założeniem oddanie drogi do ruchu powinno nastąpić w II kwartale 2025 roku.

Obwodnica Szczecinka będzie miała przekrój jednej jezdni o długości 4,3 km. W jej ciągu zostanie wybudowany wiadukt nad linią kolejową, przejście dla zwierząt oraz dwa ronda. W okolicach miejscowości Miękowo połączy się z drogą ekspresową S11.

Na tym samym etapie realizacji jest obwodnica Gryfina (DK31), z kolei dla Kołbaskowa trwa procedura uzyskania ZRID.

Obejścia Wałcza i Rusinowa (obie DK22) mają już decyzje środowiskowe. Na wydanie tego dokumentu czekają obwodnice Człopy (DK22), Stargardu (DK20), Szwecji (DK22) oraz Złocienia (DK20).