POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - listopad 2022

29-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Brzezie, Gąski, Grzymiszew, Skaryszew, Strzelce Krajeńskie i Żodyń.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie

W województwie lubuskim zaplanowano sześć obwodnic. Jedna z nich powstanie dla miejscowości Strzelce Krajeńskie (DK22). Dzięki wydaniu przez wojewodę Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej można formalnie przystąpić do jej budowy.

Obwodnica będzie miała około 7,3 km długości. Przebiegać będzie po północnej stronie Strzelec Krajeńskich (Brzoza - Małe Osiedle). Nowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) będzie miała przekrój 1x2 bez pasów awaryjnych, jedynie z poboczami o szerokości 1,5 metra. W jej ciągu przewidziano po dwa wiadukty i przejścia dla zwierząt. Inwestycja powinna być gotowa w 2024 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Skaryszew

Skaryszew

W rządowym programie zaplanowano dziewięć nowych obwodnic w województwie mazowieckim. Dla obejścia miejscowości Skaryszew (DK9) wydano właśnie Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazano w niej przebieg drogi po zachodniej stronie (od węzła z planowaną S12 do skrzyżowania z obecną „dziewiątką).

Tym samym ustalono jej długość na 6 km. Mniej więcej połowa będzie miała przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu. Pozostały odcinek poprowadzony będzie w układzie 1x2.

Wydanie decyzji jest częścią prac nad dokumentacją projektową. Ich zakończenie powinno nastąpić na początku 2024 roku. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonania obwodnicy w formule Projektuj i buduj. Inwestycja powinna być gotowa w 2028 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brzezie

Brzezie

W województwie pomorskim powstanie pięć nowych obwodnic. Jedna z nich - dla Brzezia (DK25) - jest już na finiszu. Na wybudowanej drodze obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, zaś jej oddanie do użytku nastąpi jeszcze w tym roku.

Obwodnica ma 8,5 km długości, z czego połowa to przebudowana w ramach tej inwestycji droga krajowa nr 25.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gąski

Gąski

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano pięć nowych obwodnic. Jedną z nich - dla Smolajn - oddano do użytku w sierpniu tego roku. Ta dla Gąsek (DK65) czeka na wybór wykonawcy w systemie Projektuj i buduj.

W zakończonym właśnie przetargu wpłynęły cztery oferty. Na najniższą kwotę złożyła firma Porr (77 mln zł). To znacznie poniżej budżetu GDDKiA, w którym na ten cel założono blisko 120 mln zł.

Obwodnica Gąsek będzie miała 3 km długości w przekroju 1x2. W jej ciągu zaplanowano między innymi dwa wiadukty i przejście dla zwierząt. Na realizację tej inwestycji przeznaczono 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia - 15 marca) na etapie robót budowlanych.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Grzymiszew i Żodyń

Grzymiszew i Żodyń

Województwo wielkopolskie zyska osiem nowych obwodnic. Inwestycja dla miejscowości Grzymiszew (DK72) jako pierwsza przechodzi na etap rozpoczęcia robót budowlanych. Umożliwia to wydane właśnie Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Obwodnica będzie miała 1,8 km długości i ominie Grzymiszew od południa. Składać się będzie z jednej jezdni po jednym pasie w obie strony. W jej ciągu powstaną między innymi dwa ronda. Wykonawca ma na to czas do II kwartału 2024 roku.

Kolejną obwodnicę w Wielkopolsce będzie miał Żodyń (DK32). Drogowcy złożyli właśnie wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W tym przypadku obwodnica liczy 3,3 km długości. Zostanie ona poprowadzona przez tereny rolne po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 32. Według kontraktu powinna być gotowa w połowie 2024 roku.