POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - kwiecień 2023

27.04.2023 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA/archiwum

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Dzwola, Gorajec, Legnica, Milicz i Nowy Targ.

Polskie drogi – Budowa 100 obwodnic – Legnica, DK94, Milicz, DK15, woj. dolnośląskie

Legnica i Milicz

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic dla województwa dolnośląskiego zaplanowano siedem inwestycji. W przypadku Legnicy i Milicza złożono właśnie wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dokument ten zatwierdzi ostateczny przebieg drogi i będzie stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę.

Dla obwodnicy Legnicy (DK 94) wskazano wariant omijający Osiedle Piekary i ulicę Sikorskiego. Bieg nowej drogi rozpocznie się na rondzie z DW322 na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. Na końcu włączy się w ciąg DK94. Będzie to niecałe 9 kilometrów realizowanych po części z samorządem lokalnym.

W przypadku Milicza (DK15) wskazano wariant po zachodniej części miasta. Początek 10 kilometrowej drogi wypadnie w okolicach Miłochowic, a koniec w miejscowości Stawiec.

Polskie drogi – Budowa 100 obwodnic – Dzwola, Gorajec, DK74, woj. lubelskie

Dzwola i Gorajec

Również siedem obwodnic zaplanowano w województwie lubelskim. Dla dwóch z nich – miejscowości Dzwoli i Gorajca (D74) – zakończono właśnie kontrole uprzednie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że po przedstawieniu przez wybranych wykonawców gwarancji należytego wykonania robót, będzie można podpisać umowy.

W przypadku Dzwoli inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II i PBI Infrastruktura (190 mln zł). Rozpoczęcie prac zaplanowano do końca II kwartału 2023 roku, a oddanie obwodnicy do użytku dwa lata później. Do wykonania 2,7 km drogi po nowym śladzie i rozbudowa 9,3 km DK74 (do Frampola). Całość będzie miała przekrój jednej jezdni i pasie w każdą stronę.

Obwodnicę Gorajca zaprojektuje i wybuduje konsorcjum Mosty Łódź i Antex II (119 mln zł). Całość – 6,6 kilometrów – przebiegać będzie nowym śladem w przekroju jednej jezdni z pasem ruchu w każdą stronę. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na rok 2027.

Polskie drogi – Budowa 100 obwodnic – Nowy Targ, DK49, woj. małopolskie

Nowy Targ

Małopolska również zyska siedem obwodnic. W złożonym właśnie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla Nowego Targu (DK49) wskazano jako preferowany wariant przebieg od powstającego węzła na DK47 do DK49. To nieco ponad 4,5 kilometra po nowym śladzie o przekroju dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Trasa ta ułatwi przejazd w kierunku Białki i Bukowiny Tatrzańskiej do granicy państwa ze Słowacją.

Po uzyskaniu DŚU zostanie przygotowana Koncepcja programowa, a następnie ogłoszony przetarg na projekt i budowę obwodnicy Nowego Targu. Jej realizację zaplanowano na lata 2025-29.