POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - luty 2023

27.02.2023 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA/archiwum

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Gorajec, Kamionna, Sidzina i Strykowo.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gorajec, DK74, woj. lubelskie

Gorajec

W województwie lubelskim zaplanowano siedem nowych obwodnic. W przetargu na budowę obejścia miejscowości Gorajec (DK74) wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź i Antex II (119 mln zł). Wszystkie pozostałe mieściły się w założonym przez GDDKiA budżecie (184 mln zł). Przy braku odwołań i po pozytywnym wyniku kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana w II kwartale 2023 roku.

Obwodnica Gorajca powstanie w nowym śladzie po północno-zachodniej stronie miejscowości. Będzie miała długość 6,6 km o przekroju jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W jej ciągu zaplanowano trzy skrzyżowania, trzy przejazdy bezkolizyjne i jeden obiekt mostowy.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Sidzina, DK46, woj. opolskie

Sidzina

Województwo opolskie zyska cztery nowe obwodnice. Dla inwestycji omijającej Sidzinę (DK46) złożono właśnie wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Określi ona ostateczny przebieg. Na wcześniejszym etapie prac z czterech przedstawionych wariantów rekomendowany jest numer 2.

Zakłada on budowę obwodnicy o długości 8,5 km przez teren gmin Skoroszyce i Łambinowice oraz Niemodlin. W planach obiekt mostowy nad Nysą Kłodzką oraz przebudowa lokalnych dróg i towarzyszącej infrastruktury. Inwestycja powinna być gotowa w 2028 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic – Kamionna, DK24, Strykowo, DK32, woj. wielkopolskie

Kamionna i Strykowo

Rządowy plan zakłada powstanie ośmiu nowych obwodnic w województwie wielkopolskim. W przypadku miejscowości Kamionna (DK24) złożono właśnie wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na poprzednim etapie prac jako preferowany wskazano wariant numer 1.

Natomiast dla obejścia Strykowa (DK32) wydano w tym miesiącu decyzję o Zezwoleniu na inwestycję drogową (ZRID). Oznacza to przekazanie wykonawcy – firmie PORR (65 mln zł) - placu budowy.

Obwodnica będzie miała 3 km długości i przebiegnie po południowej stronie Strykowa. Inwestycja powinna być gotowa w II połowie 2024 roku.