POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - marzec 2023

30.03.2023 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA/archiwum

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Dzwola, Gąski, Strzelce Krajeńskie, Tarnów i Żodyń.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Dzwola, DK74, woj. lubelskie

Dzwola

W województwie lubelskim zaplanowano siedem nowych obwodnic. Dla miejscowości Dzwola, w ciągu drogi krajowej nr 74, wybrano wykonawcę budowy. To konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II i PBI Infrastruktura (190 mln zł).

Przy braku odwołań (w przetargu startowało pięć podmiotów) i po pozytywnie zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa. GDDKiA planuje to na połowę 2023 roku.

Inwestycja ta ma już wydaną decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przyszła obwodnica Dzwoli będzie miał 2,7 km długości o przekroju jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę i pobiegnie nowym śladem na północ od miasta.

Zakres prac obejmuje także rozbudowę DK74 na odcinku 9,3 km pomiędzy Zofianką Dolną a istniejącą już obwodnicą Frampola. Powstanie też sześć skrzyżowań, dwa ronda, obiekt mostowy oraz drogi lokalne, chodniki i zatoki autobusowe.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Strzelce Krajeńskie, DK22, woj. lubuskie

Strzelce Krajeńskie

W ramach rządowego programu w województwie lubuskim zaplanowano sześć obwodnic. Na obejściu Strzelec Krajeńskich (DK22) rozpoczęto właśnie roboty ziemne. Prowadzi je firma Colas Polska (78 mln zł), której zadaniem było także wykonanie projektu.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich będzie miała 7,3 km długości o przekroju jednej jezdni po jednym pasie w każdą stronę. Dla tej inwestycji także wybrano wariant z nowym przebiegiem po północnej stronie miasta. W jej ciągu powstaną skrzyżowania, obiekty mostowe i przejścia dla zwierząt. Zakończenie budowy powinno nastąpić w 2024 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Tarnów, DK73, woj. małopolskie

Tarnów

W województwie małopolskim powstanie siedem nowych obwodnic. Jedną z nich jest obejście Tarnowa (DK73). Inwestycja jest na etapie zakończonego przetargu na opracowanie Studiu techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Propozycje złożyło 10 firm, najtańsza pochodzi od Safege Societe (7 662 900 zł), najdroższa od Schuessler – Plan Inżynierzy (12 767 400 zł). Zaplanowany budżet GDDKiA to 8 763 750 zł. Wyłonienie zwycięzcy tego przetargu powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy.

Nowa obwodnica Tarnowa będzie miała 10 km długości i przebiegnie po wschodniej stronie miasta. Docelowo zapewni połączenie DK73 z autostradą A4 i DK94. Przekrój drogi zostanie ustalony na podstawie opracowania STEŚ-R, obecnie przyjmuje się, że może mieć przekrój dwujezdniowy. Termin na wywiązanie się z tego zadania to 42 miesiące od daty podpisania umowy.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gąski, DK65, woj. warmińsko-mazurskie

Gąski

Województwo warmińsko-mazurskie zyskają pięć obwodnic. Wybrano właśnie wykonawcę jednej z nich, dla miejscowości Gąski (DK65). Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Porr na kwotę 77 mln zł, przy budżecie GDDKiA wynoszącym 120 mln zł. Przy braku odwołań (wpłynęły cztery oferty) i pozytywnie zakończonej kontroli przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa.

Zadaniem wykonawcy będzie projekt i budowa obwodnicy Gąsek o długości 3 km w przekroju jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W ramach tej inwestycji zaplanowano również dwa wiadukty i przejście dla zwierząt, jak również infrastruktura lokalna i ciągu pieszo-rowerowe. Czas na realizację – z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 15 grudnia i 15 marca – wynosi 39 miesięcy od daty podpisania umowy.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Żodyń, DK32, woj. wielkopolskie

Żodyń

Osiem obwodnic powstanie w województwie wielkopolskim. Dla inwestycji omijającej miejscowość Żodyń (DK32) wydano właśnie Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pozwala ona na przekazanie wykonawcy – firmie Infrakom Kościan (33 mln zł) - placu budowy.

Obwodnica będzie liczyła 3,3 km długości o przekroju jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Powstanie w ciągu DK32, która stanowi łącznik tranzytowy pomiędzy S3 i S5. Oddanie do ruchu zaplanowano w 2024 roku.