POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - lipiec 2021

29-07-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Brzezie, Grzymiszew, Nowa Dęba i Szczecinek.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Nowa Dęba

Jedną z ośmiu planowanych w tym programie inwestycji w województwie podkarpackim jest obwodnica Nowej Dęby (droga krajowa nr 9, szacowana długość 7 km). W lipcu 2021 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą Wrocławskie Biuro Projektów Drogsystem (wartość 2,2 mln zł) na wykonanie dokumentacji.

Kontrakt obejmuje pełen pakiet - opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji.

Termin realizacji to 33 miesiące. Na ich podstawie zostanie ogłoszony przetarg w systemie Projektuj i buduj.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brzezie

W województwie pomorskim zaplanowano pięć obwodnic. W przypadku miejscowości Brzezie (DK25, 8,5 km) jest to już etap rozpoczęcia budowy. GDDKiA podpisała właśnie umowę z wykonawcą, konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal (31,8 mln zł).

W propozycjach złożonych w przetargu padła deklaracja skrócenia kontraktu o 3 miesiące. Licząc przerwę zimową (15 grudnia - 15 marca) nastąpi to pod koniec 2022 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Grzymiszew

W Wielkopolsce powstanie nowych 8 obwodnic. W przypadku Grzymiszewa (DK72, 1,5 km) także podpisano już umowę na jej budowę. Wykonawca, ponownie konsorcjum firm Polimex (18 mln zł), ma na to 27 miesięcy.

Jednak tutaj trzeba jeszcze (w wyznaczonym terminie 10 miesięcy) złożyć wniosek o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Zakończenie prac przewidziano do połowy 2024 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Szczecinek

Województwo zachodniopomorskie zyska aż 9 obwodnic. Tutaj także rozpoczyna się etap realizacji obejścia dla miejscowości Szczecinek (DK20, 4,3 km).

Wykonawca, firma Budimex (106,6 mln zł) ma jeszcze do wykonania projekt tej drogi i uzyskanie pozwolenia na budowę, stąd termin ukończenia inwestycji wypada dopiero w 2025 roku.