POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - maj 2021

28-05-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Blachownia, Brześć Kujawski, Brzostek, Ciechanów, Człuchów, Dywity, Jasło, Kowalewo Pomorskie, Krotoszyn, Kruszwica, Lipno, Nakło Śląskie, Nowa Wieś Wielka, Pilzno, Pisz, Strzelce Krajeńskie, Strzelno, Suchowola, Szczecinek, Szczytno, Sztabin i Świerklaniec.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brześć Kujawski, Kruszwica i Strzelno

W województwie kujawsko-pomorskim zaplanowano sześć obwodnic. Zgodnie z zapowiedzią w mijającym miesiącu podpisano umowę z konsorcjum Trakt Sp. K. i Trakt Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Brześcia Kujawskiego (droga krajowa nr 62, długość 9 km), Kruszwicy (DK62, 7 km) i Strzelna (DK15/DK25, 8,5 km). Inwestycje te w systemie projektuj i buduj powinny być gotowe do 2029 roku.

Natomiast dla trzech pozostałych wybrano najkorzystniejsze oferty na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ich uzyskaniem. Dla Kowalewa Pomorskiego (DK15, 8 km) złożyła ją firma Lafrentz Polska (2,4 mln zł), dla Lipna (DK67, 6 km) Voessing Polska (1,7 mln zł) i dla Nowej Wsi Wielkiej (DK25, 4 km) konsorcjum firm Trakt (1,2 mln zł). Wiążące umowy powinny zostać podpisane w czerwcu.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Strzelce Krajeńskie

Także sześć obwodnic zaplanowano w województwie lubuskim. Jako pierwsza do etapy projektu i budowy przechodzi dla miejscowości Strzelce Krajeńskie (DK 22, 7 km). Umowę z tym zakresie podpisano z firmą Colas Polska (78 mln zł). Oddanie obwodnicy do ruchu zaplanowano na 2024.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Ciechanów

Jednym z dwóch województw, gdzie powstanie po dziewięć obwodnic jest mazowieckie. GDDKiA podpisała właśnie umowę S.T.I. Polska (4,2 mln zł) na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Ciechanowa (DK60, 16 km). Dokumentacja ma być gotowa w połowie 2024.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brzostek/Kołaczyce, Jasło i Pilzo

W województwie podkarpackim powstanie osiem nowych obwodnic. Na wykonanie koncepcji programowej dla trzech z nich leżących w ciągu DK73 - Brzostek/Kołaczyce (13,4 km), Jasło (9,1 km) i Pilzno (2,6 km) ogłoszono właśnie przetarg. Termin składania ofert mija 8 czerwca.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Suchowola i Sztabin

W województwie podlaskim rozpoczęto etap projektowania i budowy dwóch z pięciu obwodnic. Zarówno dla Suchowoli (DK8, 15 km), jak i Sztabina (DK8, 4 km) wykonawcą jest Budimex (kontrakt odpowiednio na 249 mln zł i 140 mln zł).

Inwestycja dla Suchowoli obejmie między innymi drogę jednojezdniową o szerokości 3,5 metra, pięć skrzyżowań, pięć mostów oraz 180-metrową estakadę i przejścia dla zwierząt. W przypadku Sztabina także została zaplanowana droga jednojezdniowa, dodatkowo ponad 720-metrowa estakada nad doliną Biebrzy. Obie powinny być gotowe w połowie 2025.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Człuchów

W województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic. GDDKiA podpisało właśnie umowę z firma Schuessler - Plan Inżynierzy (3,2 mln zł) na opracowanie dokumentacji dla Człuchowa (DK22/DK25, przebieg nie ustalony).

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Blachownia/Herby, Nakło Śląskie/Świerklaniec

Pięć obwodnic zostanie wybudowanych również w województwie śląskim. Dla dwóch ostatnich podpisano właśnie umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnic oraz jej uzyskanie.

Dla obwodnicy Blachowni i Herb (DK46, 10,8 km) przygotuje konsorcjum firm Trakt (4 mln zł), a dla Nakła Śląskiego i Świerklańca (DK78, 12 km) firma Mosty Katowice (4,2 mln zł).

Obu przypadkach przygotowania powinny zakończyć się do 2024. Oddanie do użytku zaplanowano na 2028.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Olsztyn/Dywity i Pisz

Dla dwóch z pięciu obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W obu przypadkach - Olsztyn/Dywity (DK51) oraz Pisz (DK58/DK63) jest to konsorcjum firm Trakt (odpowiednio 3,8 mln zł i 2,2 mln zł). Termin realizacji umowy mija na początku 2024.

Z kolei przetarg na ten sam zakres prac dla obwodnicy Szczytna (DK53/DK57/DK58) wygrała firma Ivia (4,8 mln zł). Umowa nie została jeszcze podpisana.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Krotoszyn

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (DK15, 19 km). Rozstrzygnięcie poznamy na początku czerwca.

Inwestycja ta jest jedną z ośmiu zaplanowanych w województwie wielkopolskim.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Szczecinek

Drugim województwem z planowaną liczbą dziewięciu obwodnic jest zachodniopomorskie. GDDKiA ogłosiło właśnie, że zwycięzcą w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obejścia Szczecinka (DK20, 4,3 km) jest firma Budimex (106,6 mln zł). Przy braku odwołań umowa powinna zostać podpisana w czerwcu. Wówczas obowiązującym terminem wykonania będzie rok 2025.