POLSKIE DROGI

Aktualności | S7

Tunel na Zakopiance z nadzorem prędkości

12-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto i rys. GDDKiA/archiwum

Niemal po ośmiu latach od wydania Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oddano do użytku tunel na Zakopiance. Przejazd tym dwukilometrowym odcinkiem S7 kontroluje odcinkowy pomiar prędkości.

Polskie drogi - odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na Zakopiance, S7, 100 km/h

Zakopianka to zwyczajowa nazwa odcinka dróg krajowych nr 7 i nr 47 pomiędzy Krakowem a zimową stolicą Polski. To zaledwie sto kilometrów, których pokonanie samochodem kojarzy się głównie ze staniem w korkach. Usprawnieniem przejazdu ma być przebudowa części trasy do parametrów ekspresówki. Formalnie jednak tylko do węzła Rabka Zabornia, gdzie S7 skręci w kierunku granicy ze Słowacją w Chyżnem.

S7 pomiędzy Krakowem a Podhalem

Dziś na tym fragmencie S7 gotowych jest 32 kilometry dwujezdniowej drogi. Należy do nich oddany właśnie tunel pod górą Luboń Mały. To był ostatni element podzielonej na trzy części inwestycji Lubień - Rabka-Zdrój (15,8 km).

Otwarty tunel ma nieco ponad dwa kilometry długości. Składa się z dwóch naw, które są odpowiednikiem dwujezdniowego przekroju. Każdą zajmują dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Po ich lewej i prawej stronie znalazły się jeszcze pasy awaryjne (po 3 m), ale ten wewnętrzny stanowi gotową rezerwę pod przyszłą rozbudowę o trzeci.

Odcinkowy pomiar prędkości na Zakopiance

Polskie drogi - urządzenia bezpieczeństwa w tunelu na Zakopiance, S7

W tunelu na Zakopiance obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Nad jego respektowaniem - wzorem z S2 na Południowej Obwodnicy Warszawy - czuwa odcinkowy pomiar prędkości złożony z ośmiu kamer. O jego początku i końcu informują znaki D-51a i D-51b. Ustawiono je tuż przy wlocie i wylocie. Wprowadzono też „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”. Nad każdym pasem zamontowano sygnalizację informującą o możliwości jazdy lub wyłączeniu z ruchu.

Bezpieczeństwo w tunelu zapewniają też drogi ewakuacyjne prowadzące wzdłuż ścian tunelu. Co 172,5 metra znajdują się przejścia do sąsiedniej komory. Mniej więcej w połowie zbudowano przejazd awaryjny. Na zewnętrznych ścianach umieszczono nisze alarmowe z gaśnicami i telefonem S.O.S. oraz hydranty. Do oświetlenia wnętrza użyto ponad 3 tysiące punktów. Całość nadzoruje całodobowe Centrum Zarządzania Tunelem.

Jednocześnie GDDKiA przypomina kierowcom kilka zasad:

  • zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację świetlną,

  • nie zawracaj, nie cofaj,

  • zachowaj odpowiednią odległość od innych uczestników ruchu,

  • nie zatrzymuj się (możliwy jest tylko postój awaryjny),

  • słuchaj komunikatów nadawanych w tunelu i stosuj się do wydawanych poleceń,

  • pamiętaj o dostosowaniu prędkości do obowiązujących nakazów - w tunelu obowiązuje odcinkowy pomiar prędkości.

Budowa S7 Lubień - Rabka-Zdrój kosztowała 2 547 mln zł. Połowę tej kwoty dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.