POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - styczeń 2023

31.01.2023 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś: Nowa Dęba.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Nowa Dęba, DK9, woj. podkarpackie

Nowa Dęba

W województwie podkarpackim zaplanowano osiem nowych obwodnic. Jedna z nich ominie Nową Dębę (DK9). Obecnie podsumowano drugą akcję informacyjną, która jest częścią Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I.

Zebrano w niej 243 głosy mieszkańców. W większości były one albo poparciem dla zaproponowanych wariantów przebiegu albo propozycjami korekt. Na ich podstawie uwzględniono zmiany:

  • w wariancie 8 i 10 uwzględniono lokalizację nowego skrzyżowania na obwodnicy, dzięki któremu w przyszłości będzie możliwe połączenie, za pośrednictwem drogi gminnej, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowa Dęba z obwodnicą,

  • w wariancie 10 skorygowano przebieg na teranie gminy Majdan Królewski, dzięki czemu obwodnica będzie omijać zabudowę Huty Komorowskiej,

  • w wariancie 10 zaproponowano podwariant 10A, który zakłada zmianę przebiegu na końcowym odcinku, tj. włączenie do istniejącej DK9 przed miejscowością Komorów.

Wszystkie zostaną poddane analizie zadania inwestycyjnego i wpisane do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dokument ten określi ostateczny przebieg obwodnicy.

Wiadomo, że powstanie w nowym śladzie DK9 o parametrach GP (główna ruchu przyspieszonego). Jej długość wyniesie od 13 do 18 km, być może w jej ciągu powstaną bezkolizyjne węzły.