POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - październik 2021

28-10-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Strykowo i Zamość.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Zamość

Rządowy program zakłada siedem nowych obwodnic w województwie lubelskim. Inwestycja omijająca Zamość (DK74) jest obecnie na etapie opracowania Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Na jego podstawie zostaną przygotowane optymalne warianty drogi, a wyłonienie ostatecznego określi wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wspomnianą dokumentację opracuje firma Kontrakt - Biuro Projektowo Konsultingowe z Gdańska (4,2 mln zł).

GDDKiA zapowiada, że wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą Studium obwodnicy Szczebrzeszyna (DK74). W tym samym zakresie prace trwają już nad obejściem Dzwoli, Gorajca i Janowa Lubelskiego (wszystkie także w ciągu DK74).

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Strykowo

W województwie wielkopolskim powstanie osiem obwodnic. W październiku 2021 GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę jednej z nich - dla Strykowa.

Wykonawcą jest firmą PORR (65,6 mln zł). Termin realizacji to 30 miesięcy z wyłączeniem przerwy zimowej na etapie robót drogowych (15 grudnia - 15 marca).

Obwodnica powstanie w ciągu drogi krajowej nr 32 i będzie miała 3 kilometry długości. Jej przebieg ustalono po południowej stronie Strykowa.

Podpisanie tej umowy oznacza półmetek w województwie wielkopolskim. Rozpoczęto już prace na obejściach Gostynia (DK12), Grzymiszewa (DK72) i Żodynia (DK32).