POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - sierpień 2021

30-08-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Złoty Stok na Dolnym Śląsku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Złoty Stok

W województwie dolnośląskim zaplanowano siedem obwodnic. Ostatnia z nich, dla Złotego Stoku w ciągu drogi DK46, przeszła właśnie do etapu prac przygotowawczych. Obejmą one wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. A także opracowanie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na tej podstawie zostanie wybrany ostateczny przebieg obwodnicy. Jednym z analizowanych wariantów będzie połączenie z planowaną S8 na odcinku Bardo - Kłodzko.

Zadanie to wykonana firma Biuro Projektowe Dróg i Mostów BBKS-Projekt (4,4 mln zł). To jedyna umowa jaką w sierpniu 2021 GDDKiA podpisała w ramach rządowego programu Budowy 100 obwodnic. Obejście Złotego Stoku będzie realizowane w latach 2027-30.