POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - wrzesień 2021

29-09-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Kamionna, Koźmin Wielkopolski i Szczebrzeszyn.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Szczebrzeszyn

W ramach rządowego programu w województwie lubelskim zaplanowano siedem obwodnic. We wrześniu 2021 dla miejscowości Szczebrzeszyn (DK74) podpisano umowę na wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) i dokumentacją potrzebną do złożenia Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Pozwoli to ustalić ostateczny przebieg i długość obwodnicy.

Zadanie to zrealizuje firma Safege (1 638 mln zł). Pozytywne zakończenie tego etapu pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu i budowy.

W województwie lubelskim żadna z siedmiu zaplanowana obwodnic nie weszła jeszcze w fazę budowy.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Kamionna i Koźmin Wielkopolski

Osiem nowych obwodnic powstanie w województwie wielkopolskim. Na nieco bardziej zaawansowanym etapie - przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza - są przygotowania dla obejścia Kamionnej (DK24). GDDKiA podpisała umowę na wykonanie Koncepcji programowej i DŚU z firmą SMP Projektanci (892 mln zł). Wyznaczony termin wynosi 38 miesięcy.

Druga z nich dotyczy Koźmina Wielkopolskiego (DK15). W tym przypadku uzyskano właśnie Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co pozwala na - zgodnie z deklaracją - ogłoszenie przetargu. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Jego zwycięzca będzie miał do zaplanowania i wybudowania 6-kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi po jednym pasie w każdą stronę. Powstanie on po wschodniej stronie tej miejscowości.

W Wielkopolsce na etapie budowy są już trzy obwodnice - Grzymiszew, Gostyń i Żodyń, a dla Strykowa prowadzone jest postępowanie przetargowe.