POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - wrzesień 2022

29-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Gąski, Gorajec, Gostyń, Tarnów, Strykowo i Zwoleń.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gorajec

Gorajec

W województwie lubelskim zaplanowano siedem nowych obwodnic. W przypadku miejscowości Gorajec (droga krajowa nr 74) ogłoszono właśnie przetarg na jej projekt i budowę.

Wiadomo już, że będzie miała 6,6 km długości i przebiegnie nowym śladem po północno-zachodniej stronie obecnej drogi. W jej ciągu powstanie most nad rzeką Gorajec, trzy przejazdy bezkolizyjne i trzy skrzyżowania. Droga będzie miała przekrój jednej jezdni, po pasie ruchu w każdą stronę. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2024, a oddanie do użytku w 2027.

W kolejce do ogłoszenia przetargu na realizację czeka obwodnica Dzwoli (DK74). Na pozostałych - Janów Lubelski (DK74), Łęczna (DK82), Łuków (DK63/76), Szczebrzeszyna (DK74) i Zamościa (DK74) są na etapie prac przygotowawczych.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Tarnów

Tarnów

Również siedem obwodnic powstanie w województwie małopolskim. W wrześniu zmieniono założenia dla obejścia Tarnowa. W znanym od lat projekcie miała przebiegać po wschodniej stronie miasta.

Ogłoszony właśnie nowy plan zakłada o wiele większą inwestycję, bowiem poprzez DK73 i wspólny odcinek z DK94 obejmie województwo podkarpackie. Jednocześnie powstanie nowy węzeł na A4 w okolicach Pilzna.

Dokładny przebieg i lokalizację zostanie wybrany na podstawie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Wstępnie nowa obwodnica Tarnowa będzie miała 10 kilometrów długości. Prace przygotowawcze zakończą się w 2026 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Zwoleń

Zwoleń

W województwie mazowieckim zaplanowano dziewięć nowych obwodnic. Inwestycja dla Zwolenia (DK79) czeka na wydanie decyzji środowiskowej. Dokument ten będzie wiążący dla wskazanego wariantu numer jeden - jako najkorzystniejszego z proponowanych - przebiegu drogi.

Zakłada on długość 10 kilometrów po lewej stronie miasta. W jej ciągu powstanie między innymi węzeł z (planowanej w tym miejscu) S12 oraz cztery skrzyżowania. Decyzja środowiskowa powinna zostać wydana na początku 2024 roku.

Wiosną przyszłego roku powinny rozpocząć się budowy obwodnic Lipska (DK79) i Pułtuska (DK57/DK61). Dla Skaryszewa (DK9) został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Pozostałe obejścia - Ciechanowa (DK60), Lipska (DK79), Łącka (DK60), Ostrołęki (DK53), Siedlec (DK63) i Sokołowa Podlaskiego (DK62/DK63) są na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gąski

Gąski

Pięć obwodnic zaplanowano w województwie warmińsko-mazurskim. Dla obejście Gąsek (DK65) ogłoszono właśnie przetarg na projekt i budowę (termin mija 2 listopada 2022).

Inwestycja będzie miała 3 kilometry długości o przekroju jednojezdniowym po jednym pasie ruchu w obie strony. Powstaną także dwa wiadukty i przejście dla zwierząt. Termin realizacji to 39 miesięcy od daty podpisania umowy. Na etapie budowy nie wlicza się przerw zimowych (15 grudnia - 15 marca).

Plan budowy 100 obwodnic objął kilka przygotowywanych wcześniej inwestycji. Stąd niemal natychmiastowe po ogłoszeniu w lutym 2020 przystąpienie do realizacji obejścia Smolajn (DK51), którą ukończono w sierpniu 2022.

Obecnie na etapie Studium korytarzowe są obwodnice dla Dywit (DK51) i Olsztyna (DK51), a dla Pisza (DK58/DK63) i Szczytna (DK53/DK57) opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Co więcej - do planu dołączono obejście Dobrego Miasta (DK51) z listy rezerwowej.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gostyń i Strykowo

Gostyń i Strykowo

Województwo wielkopolskie zyska osiem obwodnic. Ta dla Gostynia (DK12) czeka już na wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej otrzymaniu wykonawca (konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, 247 mln zł) będzie miał 36 miesięcy na jej budowę (z wyłączeniem przerw zimowych). Oznacza to oddanie do ruchu na początku 2025 roku.

Obwodnica Gostynia będzie miała przekrój jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę z odcinkowym poszerzeniem do dwóch. Jej długość wyniesie 17 kilometrów.

Z kolei dla obejścia Strykowa (DK32) oczekiwane jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na wiosnę 2023 roku, zakończenie na połowę 2024.

Obwodnica będzie miała 3 kilometry, jej przebieg wyznaczono po południowej stronie miasta.

W trakcie projektowania (a następnie budowy) są już obejścia dla Grzymiszewa (DK72), Koźmina Wielkopolskiego (DK15) i Żodynia (DK72). Pozostałe - Krotoszyna/Zdun/Cieszkowa (DK15), Kamionnej (DK24), Kalisza (DK25) - są na etapie przygotowań.

POLECAMY