PRZEPISY

Nowelizacja | Ustawa Prawo o ruchu drogowym i Ustawa o kierujących pojazdami

Nowe zasady korzystania z hulajnóg i UTO weszły w życie

20-05-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej, urządzeniu transportu osobistego i urządzeniach wspomagających ruch. Przypominamy kto, gdzie i w jaki sposób może z nich korzystać.

PRZEPISY | Nowe obowiązki dla korzystających z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Rosnąca popularność szeroko pojętych urządzeń transportu osobistego (UTO) skłoniła resorty odpowiedzialne za brd do uwzględnienia ich w przepisach. Pierwszy projekt zaprezentowano w połowie 2019 roku i skierowano na ścieżkę legislacyjną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nowe przepisy miały wejść w życie w III kwartale 2020. Na przeszkodzie w jego realizacji stanęła pandemia koronawirusa, która przesunęła w czasie prowadzone działania.

Ostatecznie po wielu dyskusjach i zmianach w treści za nowymi przepisami opowiedział się Sejm i Senat. Zwieńczeniem całej procedury był podpis Prezydenta RP pod nowelizacją i publikacja w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z przyjętym zapisem z dniem 20 maja 2021 zmiany weszły w życie.

Nowe grupy pojazdów w ruchu drogowym

Hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Uprawnienia do kierowania nowymi kategoriami pojazdów

Hulajnoga elektryczna:

• dzieci do 10 lat jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej,

• osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T,

• osoby, które ukończyły 18 lat, bez ograniczeń.

Urządzenia transportu osobistego:

• dzieci do 10 lat jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej,

• osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T,

• osoby, które ukończyły 18 lat, bez ograniczeń.

Urządzenia wspomagające ruch:

• bez ograniczeń.

Zasady poruszania się nową kategorią pojazdów

Hulajnoga elektryczna:

• prędkość dopuszczalna 20 km/h,

• obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są wyznaczone w kierunku jazdy na wprost lub skrętu,

• przy braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów po jezdni jeśli obowiązuje na niej prędkość maksymalna do 30 km/h,

• dopuszcza się jazdę po chodniku równolegle do jezdni jeśli obowiązuje na niej prędkość maksymalną wyższa niż 30 km/h pod warunkiem dostosowania prędkości do pieszego, ustępowanie mu pierwszeństwa i nieutrudnianie ruchu.

Urządzenia transportu osobistego:

• prędkość dopuszczalna 20 km/h,

• obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są wyznaczone w kierunku jazdy na wprost lub skrętu,

• przy braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów dopuszcza się jazdę po chodniku pod warunkiem dostosowania prędkości do pieszego, ustępowanie mu pierwszeństwa i nieutrudnianie ruchu.

Urządzenia wspomagające ruch:

• dopuszcza się korzystanie z drogi dla rowerów lub chodniku pod warunkiem dostosowania prędkości do pieszego, ustępowanie mu pierwszeństwa i nieutrudnianie ruchu.

Zabronione podczas jazdy na hulajnodze lub UTO:

• przewożenie innych osób,

• korzystanie z telefonu,

• przejeżdżanie przez przejście dla pieszych,

• kierowanie po alkoholu lun podobnie działającego środka.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej:

• w wyznaczonym przez zarządcę drogi miejscu,

• jeśli brak wyznaczonego miejsca tylko jeśli chodnik jest szerszy niż 1,5 metra, równolegle do krawędzi chodnika i jak najdalej od krawędzi jezdni.