POLSKIE DROGI

Aktualności | S74

S74 przetnie Kielce w tunelach i wykopie

24.01.2023 | oprac. redakcja | foto: GDDKiA

GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód - Kielce. Ten zaledwie pięciokilometrowy odcinek drogi pozwoli odseparować ruch tranzytowy od lokalnego, a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Polskie drogi - podpisanie umowy na projekt i budowę S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód - Kielce

Planowa droga ekspresowa S74 rozpocznie się na węźle - także jeszcze nie istniejącej - z S12 w województwie łódzkim. Następnie poprzez Kielce i Opatów (woj. świętokrzyskie) poprowadzi do S19 (woj. podkarpackie).

W sumie to nieco ponad 200 kilometrów, z których obecnie istnieje blisko 7 km odcinek Kielce - Cedzynia.

W marcu 2022 roku rozpoczęto przygotowania do budowy S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód (16,4 km), na początku tego miesiąca złożono wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Natomiast w listopadzie złożono wniosek o Wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Opatów - Nisko (70 km). Na jego podstawie zostanie ustalony ostateczny przebieg nowej ekspresówki.

Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace budowlane na fragmencie stanowiącym obwodnicę Opatowa (12 km).

S74 Kielce Zachód - Kielce pojedziemy w 2026 roku

Podpisana dziś umowa na projekt i budowę dotyczy odcinka od węzła Kielce Zachód z S7 do węzła Kielce (5 km). To kluczowa inwestycja, bowiem oddzieli ruch tranzytowy biegnący obecnie przez centrum miasta.

Przebieg drogi - w układzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu plus trzeci awaryjny - pozostaje jednak bez zmian w stosunku do obecnej DK74. Stąd też w jej ciągu zaplanowano dwa tunele oraz zagłębienie w wykopach. Na górze ma zostać zachowany dotychczasowy układ ulic.

Wykonawcą inwestycji jest PUT Intercor (713,4 mln zł). Czas realizacji to 36 miesięcy, w tym 10 na projekt i 7 na uzyskanie ZRID. Do pozostałych 19 należy dodać przerwy zimowe trwające od 15 grudnia do 15 marca. Przy takim harmonogramie oddanie trasy do ruchu powinno nastąpić w 2026 roku.